Bèta Campus scoort BREEAM-certificaat 'Very good'

17 mei 2016

De in februari opgeleverde eerste fase van de Bèta Campus in Leiden heeft het BREEAM-duurzaamheidscertificaat ‘Very good’ behaald. Het multifunctionele gebouw van circa 40.000 m2 omvat onderwijsfunctionaliteiten, kantoren en laboratoria. Omdat laboratoria niet standaard met BREEAM te certificeren zijn, zijn hiervoor aparte specifieke duurzaamheidseisen opgesteld en is een maatwerktraject met de Dutch Green Building Council doorlopen.

Very Good

Het BREEAM ‘Very Good’ certificaat voor de nieuwbouw is een bevestiging van de gestelde duurzaamheidseisen vanuit de Bèta Campus. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder energiezuinig gebouw, onder andere door de toepassing van een WKO-installatie en energiezuinige lab apparatuur, liften en verlichting. Daarnaast zijn er hoge eisen gesteld aan de gezondheid en het comfort van gebouwgebruikers, bijvoorbeeld door alleen afbouwmaterialen toe te passen met geen of zeer lage formaldehyde uitstoot.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een internationaal erkend keurmerk voor de duurzaamheid van gebouwen.

Oplevering-Beta-Campus-Heijmans-1.jpg

Het interieur van de nieuwe Bèta Campus.

Tijdens de uitvoering zelf zijn ook specifieke duurzaamheidseisen gesteld. Dit kwam onder andere terug in het gebruik van materialen. Hierbij is rekening gehouden met de herkomst van materialen en of deze aantoonbaar verantwoord waren. Daarnaast is op de bouwplaats afval in meerdere hoofdstromen gescheiden en is maar liefst 96% hergebruikt.

Duurzame samenwerking leveranciers

Leveranciers en onderaannemers zijn gestimuleerd om efficiënt om te gaan met de logistiek van en naar de bouwplaats, en het brandstof- en energieverbruik van de bouwplaats is constant gemonitord. Er is gewerkt volgens een voor deze locatie opgesteld ecologisch werkprotocol en er is toezicht gehouden door een ecoloog. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat tijdens het broedseizoen de gronddepots op het terrein zijn afgedekt met netten om te voorkomen dat hier oeverzwaluwen in zouden gaan nestelen.

Realisatie en beheer

Heijmans was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het bouwkundige- en het installatietechnische deel en de (vaste) laboratoriuminrichting. Daarnaast is Heijmans onderhouds- en beheerpartner voor de gehele huisvesting van de Universiteit Leiden.

Facts-Betacampus-Leiden-Heijmans.jpg

Over Beta Campus

De nieuwe Science Campus brengt de disciplines van de faculteit bij elkaar in één gebouw en verbindt de onderzoekers en de studenten van de verschillende onderzoeksinstituten. De grote verscheidenheid aan functies vraagt om specifieke installatietechnieken die een enorme invloed hebben op het gebouw. Bijvoorbeeld de laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten die betrekking hebben op nanotechnologisch onderzoek. Op dit moment wordt gewerkt aan een uiterst complexe verhuizing. Het eerste deel van de nieuwbouw wordt na de zomer, met de start van het nieuwe academisch jaar, in gebruik genomen door studenten en wetenschappers.