Skip to content
heijmans-algemeen4

Heijmans vervangt brandmeldinstallaties in kazernes

10 maart 2023, 08:00

Heijmans vervangt de komende twee jaar de brandmeldinstallaties in een selectie van gebouwen van Defensie in de regio Zuid Nederland (en Vliegbasis Leeuwarden). Het gaat om 181 gebouwen, waarbij Heijmans het hele proces van inventarisatie, ontwerp, installatie tot aan duurzame afvoer van materialen voor haar rekening neemt. De aanbestedingssom bedraagt circa 25 miljoen euro. De vervanging moet in juni 2025 zijn afgerond.

Heijmans won de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) mede op basis van kwaliteit. Belangrijke vereiste daarbij was dat eerst een nieuwe brandmeldinstallatie wordt aangelegd, alvorens de oude buiten gebruik wordt gesteld. Mede daardoor is hergebruik van materialen op locatie niet haalbaar, maar zorgt Heijmans er wel voor dat de materialen op een andere manier kunnen worden hergebruikt.

Ruwe bestandsdelen

Zo worden de materialen als metaal en pvc uit de oude installaties gescheiden en teruggebracht tot ruwe bestandsdelen, zodat er een nieuw product van kan worden gemaakt. Plafondplaten kunnen weer elders worden gebruikt als akoestisch paneel.

Toekomst

Heijmans helpt hiermee om de gebouwen voor de komende vijftien jaar weer brandveilig te maken en daarmee hun waarde voor de toekomst te behouden. Daarbij is gewerkt volgens de Life Cycle Costing methode, zodat de investering optimaal is in relatie tot bijvoorbeeld de onderhoudskosten.

Heijmans voert met grote regelmaat werkzaamheden uit die voortvloeien uit aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor Heijmans is dit een langdurige overeenkomst met werkzaamheden op onze expertise op brandmeldinstallaties en een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc).