Skip to content
view_a_03.jpg

Brabantbad: nieuw plan voor 180 appartementen

8 februari 2021, 00:00

Op de plek van het voormalige Brabantbad in ’s-Hertogenbosch is een nieuw plan ontwikkeld voor circa 180 appartementen. Om dit initiatief verder invulling te geven trekt Heijmans, als gedelegeerd ontwikkelaar namens de combinatie Hertog Bouw, samen op met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Brabantbad is een bekende locatie in de stad. Veel Bosschenaren hebben in dit voormalige zwembad in het Prins Hendrikpark leren zwemmen. Ook stond hier destijds een sporthal. Op deze plek is al enige jaren woningbouw mogelijk.

Icoon

Wethouder Roy Geers, gemeente ‘s-Hertogenbosch: “Wij hebben als stad een enorme woningbouwopgave. De vraag naar woningen is groter dan het beschikbare aanbod. Binnenstedelijk ontwikkelen draagt bij aan de woningvraag. De locatie Brabantbad is een locatie waar een gemengd woningbouwprogramma van circa 180 appartementen gerealiseerd kan gaan worden.

Enkele jaren geleden is de planvorming voor deze locatie weer gestart. Met het project Brabantbad willen wij als stad weer een icoon van een project neerzetten die past in de omgeving van het Prins Hendrikpark.”

Drie woontorens

Om te kunnen voldoen aan de hernieuwde ambities voor BrabantBad is door KCAP Architects & Planners een nieuw plan ontworpen. Het nieuwe ontwerp omvat drie woontorens van 54, 60 en 48 meter hoog. De torens hebben uitzicht op het Prins Hendrikpark, de Sint-Jan en het water van de IJzeren Vrouw.

Het plan kent een gemengd woningbouwprogramma van circa 180 koop- en huurappartementen. Op de begane grond is ook ruimte voorzien voor verschillende functies zoals bijvoorbeeld commerciële of maatschappelijke functies die de parkbeleving kunnen versterken.

view_a_03.jpg

Energiezuinige gebouwen

“Een symbiose tussen park en wonen in een hoge mate van transparantie”, vertelt directeur Stef Jaske van Heijmans. De compacte duurzame gebouwen bevatten moderne oplossingen zoals een warmte/koude-unit gecombineerd met aquathermie die het water uit de IJzeren Vrouw gebruiken om de woningen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Met levendige balkons aan de gevel ontstaat contact te tussen de woningen en het park. Het bovenste deel is abstracter ontworpen. Het plan geeft een nieuwe impuls aan het park, letterlijk door middel van een minimale footprint.

De gemeente ’s-Hertogenbosch en ontwikkelcombinatie Hertog Bouw hechten veel waarde aan het maken van passende plannen. De komende vier weken vindt een omgevingsdialoog plaats waarbij er kan worden gereageerd op het nieuwe plan. Na deze periode volgt de officiële inspraakprocedure. De ontwikkelcombinatie Hertog Bouw is een consortium van Heijmans, Dura Vermeer, AM en Hendriks Bouw & Ontwikkeling.