Restauratie Bovenlandse Sluis valt in de prijzen

Heijmans restaureerde en integreerde een nieuwe vissluis in het monument.

3 oktober 2018

De Bovenlandse Sluis in Waalwijk is bekroond met de HSSN-prijs 2018. Heijmans restaureerde de Bovenlandse Sluis in opdracht van Waterschap Aa en Maas. Twee jaar geleden won Heijmans de prijs voor de restauratie van 3 sluizen bij Fort Everdingen.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) en is bedoeld om de waarde van historische sluizen en stuwen als monumentale objecten te onderstrepen. Ook wil de stichting met de prijs verantwoorde restauratie van sluizen en stuwen bevorderen.

 

Bovenlandse Sluis-10.jpg

Heijmans herstelde onder meer het metselwerk en betonnen en natuurstenen onderdelen van de Bovenlandse Sluis. Ook zijn schuiven en andere ijzerwerken vervangen of gerepareerd. Daarnaast is de technische installatie gemoderniseerd en voorzien van techniek die het mogelijk maakt om de sluis op afstand te besturen en controleren.

Om vismigratie tussen de Bergsche Maas en het Drongelens kanaal te stimuleren, integreerde Heijmans een nieuwe vissluis.

Restauratieplan

Voorafgaand aan de werkzaamheden verrichtte Heijmans uitvoerig onderzoek naar de technische staat van de sluis, evenals de gesteldheid van de kanaalbodem en -oevers in nabijheid ervan. De uitkomsten van het uitvoerige onderzoek zijn gebruikt om met het waterschap het restauratieplan en het installatie- en besturingsontwerp op te stellen.

Functie Bovenlandse Sluis

De Bovenlandse Sluis ligt op een kruispunt waar meerdere waterwegen samenkomen en wordt gebruikt om waterstanden op peil te houden en overstromingen binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas te voorkomen. Het waterschap liet de sluis restaureren en moderniseren, omdat deze in slechte staat verkeert en niet meer voldeed aan de huidige (veiligheids)normen.