“Bouw voor de toekomst”

Woningstichting Nijkerk zag steeds meer huurders tussen wal en schip vallen en laat dit jaar daarom 28 Heijmans ONE-woningen bouwen. Directeur-bestuurder Peter Toonen: “De woonbehoefte van onze huurders verandert. Daar willen wij op inspelen.” 

15 februari 2018

Dat nieuwe groepen woningzoekenden contact zochten met zijn corporatie, zette Peter Toonen, nu tweeëneenhalf jaar directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk (WSN), aan tot actie. Om die groepen passende en betaalbare huisvesting aan te bieden, was vernieuwing geboden. En dat in een tijd waarin het Rijk de bewegingsvrijheid van corporaties flink inperkte…

“Ons motto is: WSN is altijd dichtbij. Wij zijn gemakkelijk te benaderen voor onze huurders en andere partners, in Nijkerk ken je elkaar bovendien snel persoonlijk”, vertelt Peter. “Als onze huurders veranderen of een andere vraag krijgen, dan moeten wij hun behoeften faciliteren. We moeten meebewegen, om dichtbij te kunnen blijven.”

Peter Toonen WSN Nijkerk Heijmans ONE 2.jpg

Groei

En Nijkerk mag dan geen grote stad zijn, de gemeente merkt wel degelijk iets van de druk op de woningmarkt. Peter: “Op vrijkomende woningen krijgen we honderden reacties, voor elk nieuwbouwhuis wordt vierhonderd keer ingetekend. Natuurlijk ook vanwege de goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar de vraag groeit sowieso.”

Daarbij zag Peter steeds meer groepen tussen wal en schip vallen: jongeren en gescheiden mensen bijvoorbeeld. Gesprekken over flexibele, tijdelijke huisvesting in Nijkerk startten pas echt met de komst van de eerste vluchtelingen uit het Midden Oosten. “De gezinnen konden we opvangen in onze bestaande voorraad, zoals getransformeerde kantoorpanden en eensgezinswoningen. Maar voor de jonge mannen en vrouwen die alleen kwamen, was geen plek”, aldus Peter.

Schrijnend

Ook jongeren die na verblijf in zorginstellingen zelfstandig willen wonen, kon WSN amper helpen. Geen groot aantal, wel schrijnende gevallen, vindt de corporatiebestuurder. “Jongeren tot 25 jaar kunnen sowieso lastig woonruimte vinden, want ze verdienen nog niet genoeg of zitten met flexibele banen. Daarbij hebben ze geen inschrijfjaren en komen ze niet in aanmerking voor urgentie.”

Gescheiden mannen en vrouwen zijn een andere categorie die Peter en zijn collega’s steeds vaker zien. “Trieste situaties. Deze mensen zoeken vaak tijdelijk een woning, tot ze alles weer op orde hebben. Een kamer of inwonen bij vrienden of familie is vaak de enige optie. Je gunt deze groepen ook kwalitatief goeie huisvesting!”

Peter Toonen WSN Nijkerk Heijmans ONE 3.jpg

Prima wonen

Door de lange samenwerking tussen WSN en Heijmans, kende Peter de Heijmans ONE. Een plus een is twee, dacht de directeur en hij wist de gemeente te enthousiasmeren voor deze verplaatsbare woningen.

Peter is zeer gecharmeerd van het design van de ONE: “De plek waar ze worden geplaatst, is omringd door moderne architectuur. Een kerk, kantoor en veel scholen. De ONE’s zien er goed uit en passen daar perfect. Ruimtelijk en architectonisch een goeie match.”

De vormgeving als een volwaardig huis, maar dan kleiner, bevalt Peter zeer: “Ook voor mensen die tijdelijk woonruimte zoeken, is woonbeleving erg belangrijk. De ONE’s ogen ruimtelijk door de hoogte en zijn lekker licht. Ze zien er hip uit en wij bieden ze ook nog eens aan in de luxe uitvoering: voorzien van vinylvloeren, raambekleding en andere stoffering. Je hoeft alleen een bed en bankstel neer te zetten en je bent klaar.”

Meer weten over Heijmans ONE?

Dat mensen tegenwoordig gebruik en gemak belangrijk vinden, is nog een reden voor de ONE’s te kiezen. Peter: “Het huis hoeft niet meer alles te bieden. Met een paar minuten fietsen zijn onze huurders in het centrum bij alle voorzieningen.”

Toekomstbestendig

Op Spoorkamp vormen de 28 ONE’s tien jaar lang een klein buurtje “met een mooie diversiteit aan bewoners”. Met de gemeente sprak Peter af dat de ONE’s daarna kunnen verhuizen naar een andere locatie. In principe hebben de flexibele woningen een afschrijftermijn van twintig jaar.

Peter Toonen WSN Nijkerk Heijmans ONE 7.jpg

“Ik ben uiteraard erg benieuwd naar de eerste gebruikerservaringen”, zegt Peter. “En naar wat we moeten doen aan onderhoud. Dit is een experiment. Verloopt dit goed, dan zie ik er graag meer komen. Volgens mij zijn er nog voldoende plekken in Nijkerk waar ONE’s passen. Zo bouwen we aan een toekomstbestendige voorraad.”

Dat WSN daarmee het goede voorbeeld geeft, vindt hij vanzelfsprekend. “Als corporatie kun je aan de bel trekken en laten zien wat er nodig is om nu en in de toekomst passende en betaalbare huisvesting te regelen. Dit is een goede eerste stap.”

Help jij mee meer ONE's te bouwen?

Oproep

De bevlogen bestuurder zet graag meteen de volgende stappen en geeft de bouwsector daarom een boodschap mee: “Waar blijven die andere woonvormen? Waarom worden er zoveel eensgezinswoningen gebouwd? We staan voor enorme opgaven: de verduurzaming en vergrijzing.

Over twintig jaar is de helft van de bevolking ouder dan vijftig jaar, waar komen die levensloopbestendige buurten? De vergrijzing gaat hard en ik maak me daar echt zorgen over. De sector is zo traditioneel: stel mensen nou eens centraal in plaats van het product.”

Peter Toonen WSN Nijkerk Heijmans ONE 11.jpg

Peter Toonen op de locatie waar de 28 Heijmans ONE-woningen zullen worden geplaatst: Spoorkamp.

Peter ziet de rol die corporaties en gemeentes daarin kunnen spelen: “Wij moeten natuurlijk de juiste uitvraag doen aan de markt, en als we op tijd worden betrokken bij het maken van plannen zal dat beter gaan. Dat kost extra tijd, maar we moeten het doen.

Ik wil mijn ogen hier niet voor sluiten, want dan verzaak ik mijn opdracht. In een regio waar geen krimp is en de druk op de woningmarkt hoog blijft, heb je als corporatie de morele plicht te blijven meevernieuwen. En ik nodig ontwikkelaars en bouwers graag uit daaraan mee te doen.”