Bouw aquaduct Drachtsterweg van start gegaan

7 februari 2014

Vrijdag 7 februari is het startschot gegeven voor de bouw van het aquaduct en verdiepte ligging in de Drachtsterweg. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft met hulp van Willem Wagenaars (directie Civiel Heijmans), de eerste damwand geslagen. “It is safier, we gean los mei in prachtprojekt.”

De damwand is bedoeld voor de bouw van de loswal waar schepen kunnen aanleggen. Begin maart starten de werkzaamheden in het kanaal voor de bouw van het aquaduct. Later in het voorjaar, na ingebruikname van een tijdelijke omlegging van de Drachtsterweg, beginnen de werkzaamheden aan de verdiepte ligging en de kruising Zuiderburen. Heijmans verzorgt hiervoor het en ontwerp en de realisatie van de weg met viaducten en het aquaduct.

Drachtsterweg.jpg

Sietske Poepjes en Willem Wagenaars

Project Drachtsterweg en Heijmans

Het project Drachtsterweg en omgeving is een van de veertig Leeuwarden Vrij-Baan projecten. Een meerjarig infraprogramma waarin de gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân samenwerken.

Het project omvat de grotendeels verdiepte aanleg van de Drachtsterweg vanaf de zuidzijde van het Drachtsterplein tot de sloepenroute Wiarda, de realisatie van een aquaduct in het Van Harinxmakanaal en de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Zuiderburen. Heijmans verzorgt naast het ontwerp en de realisatie van de weg met viaducten en het aquaduct ook de sloop van de brug, de aanleg van de sloepenroute, de fietspaden en een fietsbrug, alle verlichting en installaties, groenvoorziening en omliggende infrastructuur in dit gebied. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in voorjaar 2014, de uitvoering vindt plaats in 2014 en 2015. Medio 2016 moeten we werkzaamheden voltooid zijn.

Het project volgen?

De werkzaamheden zijn ook op andere manieren goed te volgen. Onder de huidige Drachtsterbrug is een uitkijkpunt dat zonder begeleiding is te bezoeken. Het informatiecentrum aan de Wiardaplantage is dagelijks open voor publiek en binnenkort gaan er twee webcams live die via de website www.vrij-baan.nl zijn te volgen.