Boring biogasleiding Heineken - Aa en Maas gestart

Productieproces Heineken duurzamer door gebruik van biogas

9 september 2016

Heijmans is voor Fudura gestart met het aanleggen van een 2,2 kilometer lange biogasleiding vanaf de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas in Den Bosch naar de Heineken-brouwerij. Door middel van deze leiding wordt duurzaam verworven brandstof uit afvalwater – biogas – aangevoerd voor het opwekken van stoom in het brouwproces. Via de leiding zal het eerste jaar 3 miljoen m3 aan biogas worden getransporteerd, daarna jaarlijks zo’n 4,7 miljoen m3.

De overwegend horizontaal gestuurde boringen voor de aanleg van de leiding kruisen onder andere de A59, een natuurgebied met primaire en secundaire waterkeringen en de Dieze. Er is veel onderzoek verricht in het kader van de Flora Fauna wet en de Waterwet om vooraf te bepalen waar de aanleg aan moet voldoen. Een deel van het tracé mag enkel aangelegd worden in de periode tussen 1 augustus en 1 oktober. Omdat ook een bepaald deel van het gebied OCE verdacht is (kans op explosieven uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog) zorgt dit voor de nodige uitdagingen.

Fudura en Heijmans zijn inmiddels gestart met de aanleg van de biogasleiding. Vanaf begin november 2016 is het tracé volledig aangelegd en kan er gekoppeld worden aan respectievelijk de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas en het ketelhuis van Heineken.