Bodemsanering Chemie-Pack van start

1 september 2015

Heijmans en BioSoil starten vandaag met de bodemsanering van het Chemie-Pack terrein in Moerdijk. Komende maanden wordt, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, onder het terrein van Chemie-Pack én de aangrenzende percelen een fijnmazig stelsel van buizen en filters aangelegd.

Het systeem wordt tussen de bovenste grondlaag (diepte ca. 0,7 m) en de daaronder gelegen kleilaag (diepte ca. 3 m) geïnstalleerd en gebruikt om de sterk verontreinigde bodem biologisch te saneren. De zogenoemde in-situ sanering die met het systeem wordt uitgevoerd, zal in april 2016 daadwerkelijk van start gaan en ongeveer drie jaar duren.

Heijmans_BioSoil-chemiepack-aug2015-1.jpg

Het 8 ha grote terrein is nu nog vlak afgewerkt en ingezaaid met gras om verstuiving te voorkomen. Tot april 2016 is het terrein een bouwplaats om de installaties in de bodem aan te brengen.

Passieve fase

In 2019 start vervolgens een ‘passieve fase’. Dit is een periode waarin de grond gemonitord wordt en nagegaan of de sanering duurzaam, blijvend goed is. Dit houdt in dat er periodiek controles worden uitgevoerd in het grondwater via peilbuizen.

2011-2025

De bodemsanering is de laatste fase van het totale schoonmaaktraject dat meteen na de brand in 2011 begon. Sindsdien is vervuild water opgepompt en gezuiverd, zodat het niet in de omgeving kon verspreiden. Na uitgebreide specialistische bodem- en chemische onderzoeken werd in 2013 het saneringsprogramma opgesteld. De sanering van de bovengrond is al in 2014 afgerond. Naar verwachting is de bodem in 2025 volledig gesaneerd.