Big data: meten = (w)eten

20 september 2013

Het bouwbedrijf van de 21e eeuw is niet alleen een project manager maar vooral ook een asset manager. Heijmans maakt een belangrijke ontwikkeling door van traditionele bouwer naar klantgerichte ondernemer. Dat vraagt om nieuwe functies en rollen, en een creatievere manier van denken ten opzichte van het oude bouwbedrijf. Hierbij is het onontbeerlijk dat we als moderne aannemer in onze projecten op grote schaal data gaan verzamelen, interpreteren en analyseren. Het sturen op informatie helpt ons onze projecten en producten te verbeteren, een beter beheer & onderhoud uit te voeren, en onze markt te vergroten. In dat opzicht kan de bouw heel wat leren van de internetsector.

Voorspellende kracht

Internetbedrijven als Amazon, Google en Facebook zijn groot geworden door consumentengedrag te meten, te analyseren, en daarop te anticiperen. Wie de eerste 6 Harry Potter boeken online heeft gekocht, is waarschijnlijk ook geïnteresseerd in nummer 7. Wie recent gezocht heeft naar huizen en hypotheken, zal binnenkort waarschijnlijk op zoek gaan naar een nieuwe keuken of wooninrichting. Op basis hiervan tonen zij hun gebruikers gerichte advertenties. Door het kijkgedrag van haar abonnees te analyseren wist online videodienst NetFlix bij aankoop van de hitserie ‘House of Cards‘ al zeker dat het een daverend kijkcijferkanon zou worden. Kennis is macht. Dit mes snijdt aan twee kanten: bedrijven kunnen efficiënter hun producten promoten en klanten vinden eerder wat ze zoeken. Daarnaast levert analyse van grote partijen data interessante maatschappelijke inzichten op. Zo voorspelt Google Trends het verloop van een griepvirus en Twitter de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

De sleutel tot het succes van bedrijven als Google en Facebook ligt er in dat zij hun eigenproducten gebruiken om hun klanten beter te leren kennen. Informatie vergaard uit de ene dienst levert kansen op voor het verbeteren van de dienstverlening en voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Dat werkt in de bouwsector niet anders. Wie ‘de beste’ wil zijn, zal moeten inzetten op het op grote schaal verzamelen en analyseren van data.

We gebruiken nu al data om met Lean6Sigma en BIM onze interne processen te verbeteren. Dat is een goede eerste stap, maar een modern bouwbedrijf denkt proactief mee met de klant om ook zíjn processen aan te pakken. De opdrachtgever van de 21e eeuw neemt geen genoegen meer met een ‘u vraagt wij draaien’ -mentaliteit. Onze opdrachtgevers laten het beheer en onderhoud van hun assets steeds vaker over aan de markt. We bevinden ons in een luxe positie dat we de bezittingen van onze klanten mogen beheren. Het geeft ons de kans te leren over producten die we zelf bouwen en, zeker zo belangrijk, hoe deze producten gebruikt worden. Kennis die onmisbaar is in een markt waar het bouwbedrijf óók steeds vaker verantwoordelijk is voor het ontwerp. Data verzamelen in de onderhoudsperiode levert waarde op voor het gehele bouwproces van ontwerp tot sloop.

Meten = duurzaam weten

Een voorbeeld. Wij hebben recentelijk op ons kantoor een pilot gedraaid met energiemeters die op apparaatniveau het energieverbruik van een afdeling in kaart brengen. Het eerste inzicht dat dit opleverde was dat één derde van het energieverbruik buiten kantooruren plaatsvindt door apparaten als printers en koffiezetapparaten die stand-by staan. Er is direct een actie gestart om deze energieslurpende apparaten ’s nachts op de energiebesparingstand te zetten. Met een simpele ingreep kunnen verborgen energiekosten boven tafel komen en houdt de opdrachtgever geld in zijn zak. De tweede eyeopener van dit onderzoek was dat het meten van energie niet alleen inzicht gaf in het energieverbruik zelf, maar ook in de bezettingen van flexwerkplekken, en daarmee de benuttingsgraad van het kantoor. Dit levert informatie op die architecten, ontwerpers en gebouwbeheerders in kunnen zetten om kantoren slimmer en duurzamer in te richten. Dit geldt zowel voor bestaande gebouwen als nieuwbouw. Geen overbodige luxe in een markt waar duurzaamheid, energieprestatie en leegstand steeds belangrijkere thema’s zijn. Of het nou om een kantoor, een snelweg, een energiecentrale of een ziekenhuis gaat; een modern bouwbedrijf verzamelt op al zijn DB(F)M-projecten data over de conditie en effectiviteit van alle assets.

Een project waar we dit al toepassen is ons woonlasten-project in de Almeerse wijk Green Poort. Daar rust Heijmans de woningen de we bouwen standaard uit met energiemeters en klimaatsensoren waarmee we de werkelijke energielasten van de woningen in kaart brengen. Samen met industriepartner BaseN verzamelen en interpreteren we deze data. Door de woonlasten te meten krijgen consumenten beter inzicht in wat wonen nu werkelijk kost. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om de effectiviteit van energiebesparende maatregelen te monitoren. Het is ‘gemakkelijk’ om een bepaalde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te beloven, maar alleen door deze prestatie actief te monitoren kun je voorspellen, en dus garanderen, wat het effect daarvan is op de energierekening!

Het analyseren van gebruiksdata leidt niet alleen tot betere producten, maar ook tot nieuwe verkoopkanalen. Zo beheert Heijmans in Amsterdam zo’n 1000 oplaadpunten voor elektrische auto’s. In elk oplaadpunt wordt gemeten hoe vaak, wanneer en hoeveel er geladen wordt. Als elektrisch vervoer in de nabije toekomst een vlucht neemt, kunnen wij het laadgedrag, en dus het parkeergedrag in de stad, tot in detail monitoren en voorspellen. Informatie van grote waarde voor een gemeente die het parkeerprobleem wil aanpakken.

Data is geen kennis

Er zijn nog een aantal hordes te nemen wil de bouw de 21e eeuw instappen. Allereerst is het verzamelen van data alléén niet genoeg. Een grote database met ruwe data maakt nog geen bruikbare informatie. Er is specialistische kennis nodig om een goede data-analyse uit te voeren. Verder zal door het groeiende aantal projecten en het verstrijken van de tijd de opgeslagen informatie snel in omvang toenemen. Een goed informatiebeheersysteem en kennis van informatiemanagement zijn nodig om de informatie beheersbaar te houden. Tenslotte vraagt een data-gestuurd bedrijfsmodel bovenal om veel creativiteit om data met elkaar te verbinden en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Het is hoog tijd dat de bouwsector de digitale mogelijkheden ten volle benut. Een informatiegestuurde bedrijfsmodel vraagt om een uniforme aanpak op grote schaal. Wie vandaag niet al zijn producten uitrust met meters en sensoren telt morgen niet meer mee.