Besluiten BAVA 2018

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V.

6 december 2018, 17:45

Op donderdag 6 december 2018 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. plaatsgevonden in Rosmalen. Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Mevrouw M.M. Jonk is vanaf vandaag benoemd tot commissaris van Heijmans N.V. voor een periode van ruim vier jaar, eindigend per de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.

De remuneratie van de raad van commissarissen wordt per 1 januari 2018 aangepast conform het toegelichte voorstel.

Download het volledige persbericht