Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

Bekendmaking omwisselverhouding keuzedividend boekjaar 2020

7 mei 2021, 18:00

Tijdens de op 14 april 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V. werd het voorstel van de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. goedgekeurd om een dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen. Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,73 per gewoon (certificaat van) aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De Raad van Bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 19. Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 4, 5 en 6 mei 2021, zijnde € 13,9052. Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Circa 52% van het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 604.018 nieuwe (certificaten van) aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone (certificaten van) aandelen uitkomt op 22.537.495 (21.933.477 + 604.018), zijnde circa + 2,75 %.

De uitkering in (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening. Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone (certificaten van) aandelen door verwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 14 mei 2021 geschieden.

Neem contact met ons op