Beheer en onderhoudsfase Karel de Grotelaan van start

8 december 2015

De 14 nieuwe woningen en 68 appartementen aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven zijn opgeleverd. De beheer- en onderhoudsfase, de derde fase van het Design, Build en Maintain-contract (DBM-contract), gaat nu van start. Voor de Eindhovense corporatie Woonbedrijf en Heijmans is dit het eerste Maintain-contract in de woningbouw. Woensdag 2 december tekenden beide partijen hiervoor het contract. De Karel de Grotelaan is onderdeel van de herontwikkeling van de Airey-wijk Genderdal, dat één van de duurzaamste wijken van Eindhoven moet worden.

15 jaar onderhoud

Voor het onderhoud van de algemene ruimten, de installaties en de ‘schil’ is Heijmans voor 15 jaar gecontracteerd. In de woningen en appartementen verzorgt Woonbedrijf Bouwservice het onderhoud. Heijmans en Bouwservice hebben in goede samenwerking bepaald wie verantwoordelijk is voor welk deel van het dagelijks onderhoud. Dit alles in het belang van de bewoner en de wijze van een optimale technische dienstverlening.

De kaders van de uitvoering van het onderhoud zijn gevormd door de opgestelde kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van het Woonbedrijf. Zo vormen klantwaardes als betaalbaarheid en dienstverlening voor bewoners en de kwaliteit van de woning en de woonomgeving belangrijke vertrekpunten in het beheer- en onderhoudsplan.

Karel-de-Grotelaan-Huismerk-Eindhoven.jpg

Voor de realisatie van dit project is gezocht naar ‘Groene Huurders’ met duurzaamheidsambities. Hoe kunnen zij geprikkeld worden om samen duurzaam te leven?

Dienstverlening

Om Woonbedrijf, Heijmans en onderaannemers optimaal te laten samenwerken is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Hierin staat beschreven hoe bewoners eenduidig en eenvoudig hun reparatieverzoeken en andere technische dienstverlening kunnen afroepen. Verder is uitgewerkt hoe tevredenheid en technische kwaliteit gemeten wordt en hoe groot onderhoud georganiseerd gaat worden.

Het beheer- en onderhoudsdeel binnen het DBM-contract stond vanaf de ontwerpfase centraal. Aan de hand van data en tussentijdse evaluaties wordt het onderhoudsproces voortdurend geoptimaliseerd op basis van de geformuleerde KPI’s. Het is bijzonder om te zien hoe gedreven alle betrokkenen bezig zijn om deze volgende stap in samenwerking tot een succes te maken.

IMG_8942.JPG

Laura van Mierlo van Woonbedrijf en Ramon van Zijderveld van Heijmans tekenen het Maintain-contract.

Slim en duurzaam wonen

De 82 woningen zijn bestemd voor ‘Groene Huurders’ met een duurzame woon- en leefambitie. De wijk is uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. Hierbij zijn energienormen het uitgangspunt. Niet het huis en het leefgedrag worden aangepast aan bestaande technieken, maar er worden nieuwe technieken ingezet die passen bij het dagelijks gebruik. Het vervangen van de woningen en appartementen startte in 2014 en is volgens planning opgeleverd. Inmiddels zijn de 14 woningen bewoond. De 68 appartementen zijn onlangs opgeleverd.