Heijmans onderhoudt installaties Universiteit Leiden

7 januari 2016

In opdracht van Universiteit Leiden gaat Heijmans het beheer en onderhoud uitvoeren van alle elektrotechnische installaties van de Universiteit. De looptijd bedraagt vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar.

Het beheer en onderhoud betreft diverse panden waaronder bestaande historische gebouwen in de Leidse binnenstad en de researchlaboratoria in de Leeuwenhoek. De opdracht heeft een contractwaarde van ruim €1,5 miljoen.

Als partner van het Vastgoedbedrijf van Universiteit Leiden levert Heijmans een actieve bijdrage aan het beperken van het energieverbruik van de gebouwen. Ook zet Heijmans zich met het Vastgoedbedrijf in voor verbetering van gebouwfunctionaliteiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Duurzaam Beheer en Onderhoud’ conform de ISSO publicatiereeks.

EMVI

Heijmans is geselecteerd op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) voor het preventief en correctief elektrotechnisch onderhoud. Hierbij is een onderscheidene meerwaarde geboden op het gebied van zowel prijs als kwaliteit.

Partnership

Gedurende de looptijd van de opdracht wordt vorm gegeven aan één gezamenlijk proces vanuit de Universiteit Leiden, Heijmans en van Dorp Installaties (werktuigbouwkundige installaties). Dit om de gebruikers en studenten van de Universiteit een optimale en duurzame werk- en leeromgeving te bieden. De begeleiding aanbestedingsproces (procedureel) is verzorgd door Rienks Bouwmanagement. De totstandkoming van het Programma van Eisen is verzorgd door Halmos Adviseurs. Halmos blijft betrokken bij het implementatieproces van het contract voor zowel de elektrotechnische installaties als de werktuigbouwkundige installaties. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.