Eindhovense Aireybuurt wordt duurzaamste wijk

10 februari 2015

Op dinsdag 9 februari zijn Woonbedrijf en Heijmans gestart met de bouw van de 82 huurwoningen aan de Karel de Grotelaan in het Genderdal in Eindhoven. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. De leefwensen en duurzaamheidseisen van de bewoners staan centraal bij het ontwerp en de bouw. Woonbedrijf heeft ook het onderhoud en het beheer voor de duur van 15 jaar bij Heijmans ondergebracht in een Design, Build en Maintain-contract. De woningen worden naar verwachting in december 2015 opgeleverd.

Op de plek waar voorheen 66 Airey-woningen stonden komen 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen. Alle woningen worden sociale huur. De belangstelling voor het project was vanaf de start al groot. Een grote groep ‘groene geïnteresseerden’ had zich in 2013 direct aangemeld. Ze zijn vanaf de start bij het project betrokken en hebben meegedacht over het duurzaam woon- en leefconcept.

Duurzaamste wijk

Het project maakt onderdeel uit van wat in 2020 de duurzaamste wijk van Eindhoven moet zijn. De woningen zijn straks de eerste woongebouwen die gerealiseerd worden volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step (TNS) . Zo worden zo weinig mogelijk materialen gebruikt, die schadelijk zijn voor het milieu en zijn bij de sloop alle vrijkomende materialen zo optimaal mogelijk gescheiden zodat hergebruik mogelijk is. Uitgangspunt in de proeftuin is de inzet van nieuwe technieken die passen bij het dagelijks gebruik van de bewoners. Zo krijgen zij onder meer zeggenschap over onderhoud, beheer en het delen van energie en andere voorzieningen in de vorm van co-housing.

Groene-huurders-Aireybuur-Eindhoven-Heijmans.jpg

De 'groene huurders' zijn vanaf de start bij het project betrokken en hebben meegedacht over het concept.

Design, Build & Maintain

Woonbedrijf heeft ook het onderhoud en het beheer voor de duur van 15 jaar bij Heijmans ondergebracht in een Design, Build en Maintain-contract. Ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud worden zo “We zijn twee jaar geleden begonnen met idealen. Die hebben we stap voor stap uitgewerkt en verbonden met de realiteit." Groene huurder Anita van Dam optimaal op elkaar afgestemd en beslissingen worden volgens het Total Costs of Ownership gemaakt. Duurzaamheid, energieprestaties en het beheersen van (financiële) risico’s zijn op deze manier optimaal geborgd. Deze samenwerkingsvorm is relatief nieuw in de woningbouw.

Woningen + app.jpg

Waar eerst 66 Airey-woningen stonden komen 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen.

De woningen krijgen een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,09 en een GPR-gebouwscore van 9,0 voor het onderdeel ‘Energie’ en voor de overige onderdelen gemiddeld een 7,7. De daken van de woningen en de appartementen worden voorzien van zonnepanelen. De zeer energiezuinige woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van €710,-.

Woonbedrijf en Heijmans leveren op deze manier het ideale pakket om wonen energiezuinig, sociaal en betaalbaar te maken.