Aftrap weguitbreiding A9 Gaasperdammerweg

23 september 2015

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de officiële aftrap gegeven voor de weguitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. Ze deed dit door samen met leerlingen van het lokale Weekend College een op afstand bestuurbare grasmaaier te bedienen. De grasmaaier symboliseert het 20-jarig onderhoud aan de weg dat ook onderdeel is van het DBFM-contract dat Rijkswaterstaat voor het project met aanneemcombinatie IXAS (Heijmans, Ballast Nedam, Fluor en 3i) sloot.

Landtunnel

De A9 Gaasperdammerweg is het derde van de vijf projecten van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) dat van start gaat. De vijf projecten zijn allemaal belangrijk om de door het Rijk zo gewenste bereikbare, sterke noordelijke randstad te maken. Volgens Schultz van Haegen is dit derde project bijzonder. “Het legt het meeste de verbinding tussen het verbeteren van de bereikbaarheid én het verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden: een groot deel van de nieuwe snelweg komt in een landtunnel.” Omdat de A9 Gaasperdammerweg in dichtbebouwd gebied ligt, is het ondertunnelen van de snelweg een grote winst voor de omgeving.

Hinder en kansen

De dichtbebouwde omgeving zorgt ook voor veel hinder tijdens de bouwperiode. Aanneemcombinatie IXAS beperkt deze hinder door slim te plannen, slim te bouwen en de omgeving tijdig te informeren. Daarnaast bekijkt de aannemer ook zorgvuldig welke kansen het project aan de omgeving biedt. Samen met Rijkswaterstaat en stadsdeel Zuidoost heeft IXAS een kansenteam opgericht, dat zoekt naar mogelijkheden om het project tijdens de bouw ook voor de buurt van meerwaarde te laten zijn. Ook buiten deze samenwerking spant IXAS zich hiervoor in: de aannemer levert bijvoorbeeld gekapt hout voor het maken van speeltoestellen en helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via het project aan werk.

Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA)

De A9 Gaasperdammerweg is het derde van de vijf projecten van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) dat van start gaat. Dit grootste wegproject van Nederland heeft tot doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Amsterdam te vergroten. Met de weguitbreiding A9 is in totaal € 850 miljoen euro gemoeid. De weg wordt verbreed naar tweemaal vijf rijstroken en een wisselbaan waarvan een deel in een landtunnel komt. Daarnaast wordt de A2 verbreed met een derde en vijfde rijstrook en wordt knooppunt Holendrecht Noord gereconstrueerd. SAA is het grootste wegenprogramma van de komende tien jaar.

A9 Gaasperdam infographic Heijmans-2000.jpg

IXAS

IXAS is een samenwerkingsverband tussen Heijmans, Ballast Nedam, Fluor en 3i, opgericht voor het design, build, finance and maintain (DBFM)-contract A9 Gaasperdammerweg. Na het beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur is IXAS gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.