Aanleg warmtetransportleiding Sporenburg in Amsterdam

18 juli 2017

In opdracht van Nuon legt Heijmans een warmte-transportleiding (aanvoer en retour) aan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. De warmtetransportleiding
is nodig om bestaande en toekomstige woningen in het Oostelijk Havengebied te voorzien van restwarmte vanuit
de elektriciteitscentrale in Diemen. 

Duurzaam Amsterdam

Nuon levert deze restwarmte aan de huizen op Java-eiland, Sporenburg, Rietlanden en Borneo. Momenteel ontvangen deze huizen stadswarmte via ketels in de buurt,deze ketels worden op termijn waar mogelijk weggehaald.

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. In 2040 is de ambitie dat 230.000 woningen op warmte zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren. Ook ontstaat door uitbreiding van het warmtenetwerk de mogelijkheid om in de toekomst meerdere energiebronnen aan te sluiten, het zogenaamde open netwerk.

De werkzaamheden

Heijmans Kabel- en Leidingsystemen start met de werkzaamheden vanaf het tankstation Shell Kriterion op Zeeburgereiland. Vanaf Kriterion wordt de transportleiding verder aangelegd richting de Piet Heijntunnel. Via gestuurde boringen (lengte circa 800 en 250 meter) worden de Zuiderzeeweg en het Amsterdam-Rijnkanaal gekruist en wordt Sporenburg verbonden met het bestaande warmtenet. Door het maken van een grote, ouderwetse, zinker met een lengte van circa 250 meter in de Ertshaven, tussen Sporenburg en KNSM-eiland, wordt KNSM-eiland ook aangesloten op het bestaande warmtenet.

De werkzaamheden starten eind augustus van dit jaar en zijn naar verwachting in september 2018 gereed. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen.