Aan de slag met duurzaam wonen

Projecten & plannen: 10 x toekomstbestendig bouwen 

4 mei 2017

1. Proeftuin met Groene Huurders

Toepassing van duurzame innovaties, eiste corporatie Woonbedrijf bij de renovatie van 60 appartementen en 14 woningen in de Eindhovense Airey-wijk Genderdal. Heijmans won de aanbesteding onder meer door sloopmateriaal te hergebruiken, een hybride luchtwarmtepompinstallatie en de toepassing van een dakvullend zonnestroomsysteem. De laatste innovatie is gerealiseerd samen met startup AERspire. Het project levert het bewijs dat woonlastenbesparing, comfort en esthetiek goed samen kunnen.

2. Terug naar nul

Onlangs startte Heijmans de NOM-renovatie van 38 huizen van woningcorporatie TBV Wonen in Tilburg. NOM staat voor Nul-op-de-Meter. Wanneer deze huurwoningen zijn voorzien van isolatie, warmteterugwinningsystemen en energie-opwekkende elementen als zonnepanelen, ontstaat een energieneutrale balans. Dat betekent voor de bewoners hele lage of zelfs geen energiekosten.

NOM woningen Tilburg kl.jpg

3. Ambities voor Culemborg

De wijk Parijsch is een uitbreiding van Culemborg, waar Heijmans al enkele jaren actief is met bouw en ontwikkeling. Voor een deel van de wijk onderzoeken we met de gemeente of de huizen kunnen worden aangesloten op een duurzaam warmtenet of andere duurzame energiebronnen.

Heijmans Culemborg Parijsch_web (2).jpg

Eerder gerealiseerde woningen in Parijsch, Culemborg

4. Zonneveld op slibveld RWZI

Heijmans ontwikkelt in opdracht van het Waterschap Rivierenland een zonnepark. De energie die wordt opgewekt, gebruikt het Waterschap om haar eigen elektriciteitsverbruik te verduurzamen. Het zonnepark wordt op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) Gorinchem-Oost gerealiseerd en is eind dit jaar in bedrijf.

Het zonnepark zal uit meer dan 3000 zonnepanelen bestaan die per jaar 750.000 kWh elektriciteit opwekken; genoeg voor 250 huishoudens per jaar. Driekwart van de zonnestroom wordt gebruikt om het elektriciteitsverbruik van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verduurzamen. De RWZI Gorinchem-Oost wordt volledig energieneutraal. Het overige deel van de zonnestroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

zonnepanelen-stock Heijmans Hoog Dalem.jpg

De realisatie van het zonnepark is onderdeel van de plannen van de gemeente Gorinchem, Heijmans en het Waterschap Rivierenland om de regio verder te verduurzamen. In dit kader zag Heijmans een kans om dit zonnepark te ontwikkelen op een terrein dat anders de komende jaren ongebruikt zou blijven.

5. Restwarmte uit de RWZI

RWZI-Utrecht-Heijmans-1.jpg

Kan de restwarmte van een nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gebruikt voor verwarming van een nieuw stukje woonwijk? In zowel Zevenhuizen-Zuid in de Zuidplaspolder als in het nieuw te bouwen deel van Hoog Dalem in Gorinchem, onderzoekt Heijmans of dit kan in combinatie met een warmtepomp. De benodigde elektriciteit moet voor een deel geleverd worden door zonnepanelen.

Heijmans kiest voor een collectieve duurzame energievoorziening, omdat de woningeigenaar geen andere kosten heeft dan vastrecht en verbruik. Zo hoeft hij geen onderhoud te verrichten of de installatie te vervangen.

6. Zoveel mogelijk zonnepanelen

Bij de ontwikkeling van nieuwe koopwoningen is het niet altijd mogelijk om zonnepanelen in de vrij op naam-prijs op te nemen. Vervolgens kiezen huizenkopers er vaak zelf niet voor, omdat ze andere prioriteiten hebben. Heijmans biedt daarom de koper aan de zonnepanelen te leasen.

De Groene Oever Lent - Heijmans - 2.jpg

Woningen Groene Oever, Lent

7. Lokale warmtekoudeopslag

Heijmans onderhoudt dertig jaar de duurzame energievoorziening van de nieuwe wijk Buurtstede in Veenendaal-Oost. Door het energiesysteem besparen bewoners van de 1241 woningen minimaal vijftien procent op hun energierekening. In Buurtstede is in plaats van aansluiting op het landelijke gasnet gekozen voor een lokaal warmte- en koudeopslaginstallatie.

8. Innovatief ventileren

In opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf realiseert Heijmans 105 nieuwe aanleunwoningen voor woonzorgcomplex Den Haagacker in Valkenswaard. Alle woningen beschikken over een hybride ventilatiesysteem, voortgekomen uit het zogenoemde Monicair advies. 

Monicair is een onderzoek- en ontwikkelingsproject, geïnitieerd vanuit de Nederlandse ventilatie-industrie en medegefinancieerd door Ministerie van Economische Zaken, in het kader van de Regeling Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Topsector Energie, Innovatiecontract Energie, Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (TKI-Energo), Thema Installaties en Binnenmilieu, Programmalijn Monitoring & Control.

9. Auto's delen

In het Rotterdamse Timmerhuis delen de gebruikers elektrische auto's met elkaar. Om een oplossing te vinden voor de schaarse parkeermogelijkheid, bedachten Heijmans en de opdrachtgever 'car sharing'. Zowel de bewoners als de werkzame ambtenaren hebben drie elektrische BMW’s en één Mini ter beschikking. 27 zonnepanelen op het dak van de beide torens leveren de energie voor de elektrische auto’s. Software zorgt dat de opgewekte stroom eerst wordt gebruikt om de auto’s op te laden. 

BMW-voor-Timmerhuis-940x500.jpg

Als er geen auto’s zijn aangesloten, wordt de opgewekte energie opgeslagen in de accu’s van het laadstation. Als zowel auto’s als het laadstation 100% geladen zijn, wordt het stroomoverschot gebruikt voor de technische installaties van het kantoor.

10. Energiedata uit Grijpskerke

Tien jaar lang netto geen energieverbruik. Dat garandeert Heijmans samen met projectmanagementbureau Marsaki binnen het energieprestatiecontract met bewoners van de Woonecohuizen in Grijpskerke. Bewoners wordt in ruil voor hun energiedata gegarandeerd dat zij 10 jaar lang netto geen energie verbruiken. De garantie houdt in dat zij 10 jaar lang een energienota ontvangen met een elektriciteitsverbruik van 0 kWh.