A9 Definitief gegund aan Heijmans en partners

15 augustus 2014, 07:30

Rijkswaterstaat heeft het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg definitief gegund aan IXAS Zuid-Oost, een consortium van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure plc. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht.

Het project omvat alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht - Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel.

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i zijn de enige aandeelhouders van het project met een gelijk aandeel. Ballast Nedam, Fluor en Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de Realisatie- en Exploitatie fase.

Het contract met Rijkswaterstaat zal in september 2014 worden ondertekend. Het project A9 Gaasperdammerweg is het derde traject van de weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (SAA).

A9_Gaasperdammerweg.PNG