30 Heijmans ONE huizen voor Wonen Limburg

1 oktober 2015

Heijmans gaat 30 Heijmans ONE huizen leveren aan Wonen Limburg. Hiervoor hebben de Limburgse woningcorporatie en Heijmans een intentieovereenkomst gesloten. Wonen Limburg ziet onder andere met Heijmans ONE mogelijkheden om het tekort aan goede en betaalbare huurhuizen in de regio op te vangen. Naar verwachting worden de eerste huizen in het eerste kwartaal van 2016 in de gemeente Weert geplaatst. Tot 14 oktober is het prototype van Heijmans ONE voor het kantoor van Wonen Limburg te bezichtigen.

Verwacht wordt dat de intentieovereenkomst in november over zal gaan naar een koopovereenkomst. Met de inzet van deskundigheid van beide partijen wordt momenteel invulling gegeven aan de 30 huizen verdeeld drie onderzoeklocaties in de gemeente Weert. Bij wijze van proef wil Wonen Limburg de verplaatsbare huizen inzetten om de piek in woningbehoeften van urgenten op te vangen. Het gaat hierbij met name om starters, één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector. Gezien de te verwachten bevolkingsdaling in de regio is Heijmans ONE, vanwege zijn verplaatsbaarheid en tijdelijkheid, hiervoor een passende oplossing.

Over Heijmans ONE

Heijmans ONE is een antwoord op de veranderende woningmarkt. Zo is het verplaatsbare huis interessant voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en de toenemende behoefte naar flexibel wonen. Daarnaast is plaatsing van meerdere Heijmans ONE’s kansrijk voor gebieden, waar als gevolg van de marktontwikkelingen (nog) niet wordt gebouwd, door deze tijdelijk nieuw leven in te blazen. Heijmans ONE heeft een oppervlakte van 38 vierkante meter en is voorzien van alle benodigde faciliteiten, zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras. Heijmans ONE kan in één dag worden verhuisd en op een andere locatie weer worden opgebouwd.