Aanleg en 15 jaar onderhoud installaties 'Liefkenshoek-spoortunnel'

28 februari 2013

Heijmans-dochter Van den Berg in België heeft van Infrabel de definitieve gunning ontvangen voor een deelopdracht voor de realisatie van de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen. Het contract betreft de aanleg en 15-jarig onderhoud van installaties voor de spoortunnel die de Linkeroever en Rechteroever van de Schelde met elkaar verbindt. De waarde van de opdracht bedraagt ruim € 28 miljoen.

Het project omvat ontwerp, realisatie en onderhoud van een aantal veiligheidstunneltechnische installaties en het besturingssysteem voor de spoortunnel. In deze state-of-the-art installaties worden de nieuwste, slimme technologieën toegepast die bijdragen aan de optimalisatie van een veilig functioneren van de spoorverbinding. Het project wordt uitgevoerd door een integrale samenwerking tussen Van den Berg in België en de installatiediscipline van Heijmans Civiel in Nederland. Voor Heijmans betekent dit project een volgende stap in het uitbouwen van de installatie- en besturingstechniek activiteiten in het algemeen en tunneltechnische installaties in het bijzonder.