Aandeelhoudersvergadering

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) legt het bestuur van Heijmans jaarlijks verantwoording af aan haar aandeelhouders. Onderstaand een overzicht van recente documenten.

Hierbij treft u de notulen aan van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans van 10 april 2019. Conform de Corporate Governance Code worden aandeelhouders gedurende drie maanden na heden, dat wil zeggen tot en met dinsdag 8 oktober 2019, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verslag. Uw reactie kunt u sturen naar mevrouw N. Schaeffer, secretaris Heijmans N.V., nschaeffer@heijmans.nl.

2019

AvA

Notulen AVA 20190410.pdf (796,2 KB)

NL Presentatie AVA 2019 (21,8 MB)

Overzicht besluiten AVA Heijmans N V 10 april 2019.pdf (9,7 KB)

Agenda AvA Heijmans N.V. 10 april 2019.pdf (25,2 KB)

Curriculum vitae Sj.S. Vollebregt.pdf (6,7 KB)

Motivering voordacht herbenoeming Sj.S. Vollebregt.pdf (55,5 KB)

Profielschets raad van commissarissen.pdf (14,4 KB)

Resultaatbestemming boekjaar 2018 Heijmans N.V..pdf (52,3 KB)

Steminstructieformulier AVA Heijmans N.V. 10 april 2019.pdf (11,9 KB)

Toelichting bij voorstel tot statutenwijziging Heijmans N.V..pdf (16,3 KB)

Voorstel tot statutenwijziging Heijmans N.V..pdf (27,7 KB)

2018

BAVA

Notulen BAVA 20181206.pdf (577,4 KB)

Overzicht besluiten BAVA Heijmans N V 6 december 2018.pdf (4,5 KB)

Agenda BAVA Heijmans N.V. 6 december 2018.pdf (12,2 KB)

Motivering voordacht benoeming M.M. Jonk.pdf (89,4 KB)

Curriculum vitae M.M. Jonk.pdf (5,0 KB)

Toelichting voorstel aanpassing remuneratie leden RvC Heijmans N.V.pdf (90,1 KB)

Steminstructieformulier BAVA Heijmans N.V 6 december 2018.pdf (8,1 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm BAVA 6 december 2018.pdf (4,3 KB)

AvA

Notulen AVA 20180411.pdf (312,4 KB)

Overzicht besluiten AVA Heijmans N V 11 april 2018.pdf (8,0 KB)

Agenda AVA Heijmans N.V. 11 april 2018.pdf (41,8 KB)

Resultaatbestemming boekjaar 2017 Heijmans N.V.pdf (28,7 KB)

Steminstructieformulier AVA Heijmans N.V. 11 april 2018.pdf (9,1 KB)

Toelichting voorstel aanpassing remuneratie leden RvC Heijmans N.V..pdf (55,3 KB)

Curriculum vitae P.G. Boumeester.pdf (4,3 KB)

Curriculum vitae R. van Gelder.pdf (5,3 KB)

Motivering voordacht (her)benoeming P. Boumeester, R. van Gelder.pdf (57,2 KB)

2017

BAvA

Notulen BAVA 20171017 Vastgesteld.pdf (4,8 MB)

Agenda BAVA Heijmans N.V. 17 oktober 2017.pdf (12,3 KB)

Belangrijkste elementen contract H.J..pdf (2,4 MB)

Curriculum vitae J.G. Janssen.pdf (13,7 KB)

AvA

Notulen AVA 20180411.pdf (312,4 KB)

NL presentatie AVA 12-04-2017.pdf (10,2 MB)

Overzicht besluiten AVA Heijmans N V 12 april 2017.pdf (18,4 KB)

Agenda AVA 12 april 2017.pdf (4,7 MB)

Jaarverslag Heijmans 2016.pdf (7,8 MB)

Resultaatbestemming boekjaar 2016 Heijmans N.V..pdf (36,3 KB)

Steminstructieformulier AVA Heijmans N.V. 12 april 2017.pdf (20,3 KB)

2016

Vastgestelde Notulen AVA april 2016.pdf (227,6 KB)

Overzicht besluiten AVA Heijmans N V 13 april 2016.pdf (8,4 KB)

AVA Presentatie 2016.pdf (6,0 MB)

Agenda AVA 13 april 2016.pdf (23,0 KB)

Belangrijkste elementen contract R.F. Majenburg.pdf (34,6 KB)

Curriculum vitae A.G.J. Hillen 2 maart 2016.pdf (3,6 KB)

Curriculum vitae R. Icke 2 maart 2016.pdf (4,7 KB)

Curriculum vitae R.F. Majenburg 2 maart 2016.pdf (3,8 KB)

Motivering voordacht herbenoeming R. Icke.pdf (59,4 KB)

Resultaatbestemming boekjaar 2015 Heijmans N V.pdf (32,8 KB)

Steminstructieformulier AVA Heijmans N.V. op 13 april 2016.pdf (8,9 KB)

2015

Vastgestelde Notulen AVA Heijmans 20150415.pdf (119,0 KB)

Overzicht besluiten AVA Heijmans N V 15 april 2015.pdf (10,9 KB)

AVA presentatie 2015.pdf (3,2 MB)

Agenda AVA 15 april 2015.pdf (470,9 KB)

AVA Curriculum vitae Sjoerd van Keulen.pdf (3,9 KB)

AVA Curriculum vitae Sjoerd Vollebregt.pdf (3,5 KB)

Jaarverslag 2014.pdf (4,4 MB)

AVA Motivering benoeming S. Vollebregt.pdf (59,6 KB)

AVA Motivering herbenoeming S. van Keulen.pdf (59,4 KB)

AVA Steminstructieformulier 15 april 2015.pdf (9,1 KB)

AVA Voorstel resultaatbestemming boekjaar 2014.pdf (32,9 KB)

2014

AVA vastgestelde notulen 2014.pdf (230,5 KB)

AVA besluiten 2014.pdf (39,8 KB)

AVA presentatie 2014.pdf (5,1 MB)

AVA agenda 2014.pdf (95,4 KB)

AVA voorstel resultaatbestemming boekjaar 2013.pdf (102,7 KB)

AVA voordacht herbenoeming.pdf (62,6 KB)

AVA voorstel statutenwijziging.pdf (68,7 KB)

AVA toelichting statutenwijziging.pdf (39,9 KB)

AVA steminstructieformulier.pdf (43,6 KB)

2013

AVA agenda 2013.pdf (850,4 KB)

AVA overzicht besluiten 2013.pdf (62,0 KB)

AVA voorstel resultaatbestemming boekjaar 2013.pdf (102,7 KB)

AVA CV Mark van den Biggelaar 2013.pdf (7,3 KB)

2012

AVA agenda 2012.pdf (1017,8 KB)

AVA overzicht besluiten 2012.pdf (67,0 KB)

AVA voorstel resultaatbestemming boekjaar 2012.pdf (58,1 KB)

AVA toelichting statutenwijziging 2012.pdf (27,2 KB)

AVA CV Ron Icke 2012.pdf (8,5 KB)

AVA CV Ton Hillen 2012.pdf (23,9 KB)

AVA belangrijkste elementen contract Ton Hillen 2012.pdf (43,6 KB)

AVA voordacht (her)benoeming Ron Icke 2012.pdf (54,0 KB)

AVA voordacht herbenoeming externe accountant 2012.pdf (17,2 KB)