Skip to content
Tiny house Heijmans ONE Schijndel
Met permanente waarde

Flexibel wonen

Het idee van pauzelandschappen tijdelijk bebouwen is niet nieuw. Toch worden nog niet alle kansen benut.

Onvoldoende kennis over wet- en regelgeving, een gebrek aan locaties, onzekerheid over de toekomstige bestemming, financiële haalbaarheid en het ontbreken van expertise werpen drempels op. We moeten durven hier een tijdelijke invulling aan te geven.

Heijmans ONE is een bewezen concept en heeft op meer dan 15 locaties in Nederland zijn waarde ruimschoots aangetoond. In steden, dorpskernen, maar ook in randgebieden. Tijdelijke bebouwing is een samenspel tussen buurt, corporatie, gemeente en Heijmans. Met een gevarieerd team van experts, kennis over tijdelijke bebouwing en praktijkervaring helpen we gemeenten en corporaties om tijdelijk wonen haalbaar te maken. In een gezonde leefomgeving, waarbij tijdelijke bebouwing de buurt sociaal en visueel verrijkt.

Wat je moet weten

  • Heijmans ONE voldoet aan het bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken. Dit past bij de aard van het gebruik.
  • De aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning voor tijdelijke bebouwing kent een verkorte doorlooptijd:
  • Tijdelijke woningen mogen volgens de wet- en regelgeving in Nederland maximaal 15 jaar op één locatie staan.
  • Voor tijdelijke bebouwing zijn water, elektriciteit en riolering nodig. Het op tijd aanvragen van aansluitingen is belangrijk voor de snelheid in het proces.
  • Tijdelijke woningen zijn een verrijking voor de locatie, al kunnen omwonenden dat soms anders ervaren. Betrek hen tijdig bij het proces en deel praktijkervaringen.
  • Tijdelijk betekent dat de woningen ook een keer weg moeten. Heijmans ONE is eenvoudig te verplaatsen naar een nieuwe locatie waar tijdelijke woningen nodig zijn.
Van kale grond naar tijdelijk bewoond.

Meer informatie over Heijmans ONE? Vul onderstaand formulier in.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement