In een deltagebied is water een uitdaging van alle tijden. Terpen, dijken en polders, Nederland is koploper in maatregelen tegen water in al zijn vormen en maten.

Zwaardere buien, stijging van de zeespiegel, toename van de rivierafvoeren en de verdergaande verharding in steden en woonwijken zorgen ervoor dat er nog meer eisen aan water beperkende maatregelen gesteld worden. De dijken maar ook de riolen kunnen niet zomaar al het extra water tegenhouden en afvoeren en dus is er meer nodig.

Droge voeten

Heijmans biedt oplossingen voor zeeweringen en rivierdijken. Door niet alleen op de dijk zelf te focussen, maar ook te kijken naar de inpassing in de omgeving en de ondergrond zijn grensverleggende innovaties ontwikkeld. Niet alleen de techniek, maar vooral ook de manier van samenwerken en kennisdelen zijn daarbij bepalend.

Voor zeeweringen is Elastocoast een product dat kosten van het vervangen van blokken verlaagd, de natuurwaarde verhoogd en golfoploop remt. Voor rivierdijken vormen de Waterontspanners een innovatie die de stabiliteit bij de bron verhoogt: het verlagen van de waterspanningen onder de dijk. Dijken inpassen in de omgeving vergt vooral ook mensenwerk: een goede samenwerking met de omgeving in een duidelijk en transparant proces.

Schoon en voldoende water

Heijmans is een bekende partner op het gebied van waterkwaliteit. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de Hydrea Thermpipe. Een rioolbuis die zowel rioolwater opvangt en afvoert, als warmte hieruit wint. Een buis van enkele honderden meters kan al een woonwijkje van warmte voorzien. Hiermee is minder reguliere warmte nodig en worden fossiele brandstoffen bespaard. Of de waterafvoer in de wijk Groote Wielen net buiten ’s-Hertogenbosch. Het water meandert rustiek door de wijk en komt samen in een wadi-achtige plas. Perfect als recreatiegebied, maar ook dienstdoend als wateropvangsysteem voor al het regenwater.

Tot slot legt Heijmans zich toe op sluistechnieken. Met nieuwe en lichte materialen waardoor de sluis beter beheersbaar is en inclusief techniek die zorgt voor optimale waterbeheersing. Zo kan het tij gekeerd worden.