Wegen, tunnels, viaducten, bruggen en parkeergarages. Dagelijks maken we er gebruik van, zonder er bij stil te staan. Ondanks dat we ieder jaar meer kilometers afleggen, vlakt de totale mobiliteitsgroei af. Er lijkt een grens te zitten aan onze behoefte aan mobiliteit, vooral als het op autogebruik aankomt. Het gaat niet zozeer meer om het bezit van een vervoersmiddel, maar om het gebruik ervan.

Het autobezit onder jongere generaties neemt af, in de binnenstad is de auto niet de beste en snelste manier om ergens te komen. Het gaat dus niet langer om méér, maar vooral om beter en slimmer. Om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten zijn betrouwbaar dataverkeer en actuele informatie nodig. Smart mobility heeft de toekomst, en die toekomst begint vandaag. Een optimale mobiliteit vraagt volgens ons niet alleen om slimme auto’s maar ook om een slimme infrastructuur.

Multimodaal

Zelfs de slimste auto lost de files niet op. De sleutel tot een optimale doorstroming, veiligheid en comfort ligt daarom in een goed afgestemd huwelijk tussen infrastructuur, vervoersmiddelen en gebruikers. Waarbij ze het beste in elkaar naar boven halen. Mobiliteit wordt daarbij steeds meer multimodaal waarbij verschillende soorten vervoer zoals auto, fiets en openbaar vervoer naadloos op elkaar en de behoefte van gebruikers aansluiten.

Met onze expertise op het gebied van systeemintegratie en technologie helpen we opdrachtgevers die het antwoord op hun vraagstukken willen zoeken in slimme mobiliteit. We nemen de zorg en verantwoordelijkheid voor een duurzame infrastructuur over en werken als een regisseur met partners om tot een totaaloplossing te komen. Zo werken we onder andere samen met de Technische Universiteit Eindhoven en Philips Lighting.

Continu verbeteren

Verbetering van onze infrastructuur zit in ons DNA. Uitvindingen als dubbellaags ZOAB, het duurzame asfalt Greenway LE en zelfherstellend asfalt onderstrepen dat. Maar Heijmans is zoveel meer dan asfalt alleen. Zo helpt Bikescout dankzij slimme detectie en LED-signalering fietsers veilig oversteken. Met het onderzoek naar stroomopwekkende geluidsschermen SONOB werken we aan een innovatie die niet alleen geluid weert maar ook energie levert voor bijvoorbeeld straatverlichting en woningen. En in het Rotterdamse Timmerhuis passen we samen met BMW car-sharing toe. Bewoners beschikken over drie elektrische BMW’s die ze kunnen gebruiken. Als onderdeel van de complete ontwikkeling en realisatie van het Timmerhuis door Heijmans, hebben we hiervoor de zonnepanelen en de laadinfrastructuur aangebracht voor deze elektrische auto’s.

infographic-energy-timmerhuis-400.png

Beleving

Dankzij zelfsturende auto’s en autonoom rijden worden bestuurders steeds meer reizigers. De totale beleving van de reis wordt daarom steeds belangrijker. Van A naar B komen is niet alleen een kwestie van nut en noodzaak, maar moet evenzeer een aangename reis opleveren. Heijmans ontwikkelt concepten die aan functionele eisen zoals veiligheid en duurzaamheid beantwoorden, en voegt daar unieke kwaliteiten op het gebied van design en interactiviteit aan toe.

Het Smart Highway-concept dat we samen met kunstenaar Daan Roosegaarde bedachten is wereldwijd het meest bekende voorbeeld hiervan. Dit innovatieve concept maakt mobiliteit voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers een nieuwe ervaring. Ideeën uit deze proeftuin worden zichtbaar in ons landschap, zoals het Van Gogh - Roosegaarde fietspad in Eindhoven. Een prachtig voorbeeld van infrastructuur die een economische en toeristische stimulans levert.

Overzicht van onze specialistische activiteiten

Onze referentieprojecten