De wereld verandert in rap tempo. Fossiele brandstoffen en materialen raken op, vernieuwing is noodzakelijk. De bouw heeft de kans om al in het inrichten en ontwerpen van de gebouwde omgeving haar stempel te drukken op de toekomst.

Door duurzaam te ontwerpen: met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal en optimaal comfort en beleving. Daarmee duurt duurzaamheid ook daadwerkelijk het langst.

Blijf vernieuwen

Vroegtijdig starten met duurzaamheid, dat is de rode draad van Heijmans. Zo kondigde zij als eerste aan alleen nog met gecertificeerd duurzaam hout te willen werken in alle projecten, ook als opdrachtgevers dat niet voorschrijven.
Ook innoveert Heijmans op verschillende vlakken met duurzame materiaaltoepassingen, zoals lage temperatuurasfalt, de werking van luchtzuiverende verf, zelfherstellend asfalt en de toepassing van 3D-printtechnologie in de woningbouw.

Plus in plaats van min

Kern van de duurzaamheidsvisie voor Heijmans is dat zij toevoegt of creëert in plaats van onttrekt. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie. Zo is Heijmans ervan overtuigt dat gebouwen niet energienotaloos of –zuinig moeten zijn, maar door slimme toepassingen energie kunnen opleveren. Aan dat perspectief wordt hard gewerkt, zodat de contouren van morgen daadwerkelijk vandaag al op de tekentafel verschijnen.

Heijmans Green Deals en convenanten 2020 Duurzaamheid.pdf (807,3 KB)

Energiemanagementplan 2017-2020.pdf (315,8 KB)