Voegovergangen in viaducten en bruggen kunnen wel de Achilleshiel van het wegennet worden genoemd. Ze zijn constructief vaak moeilijk, omdat er een combinatie van bewegingen optreedt. Ook is de constructie vaak niet duidelijk (vanwege een veelvoud van aanpassingen in het verleden). De meest robuuste voegovergangen zijn voegen met harde randen met daartussen een rubberprofiel. Deze maken bij het overrijden een aanzienlijk pulsgeluid. Geluid dat vaak nog wordt verstekt door de “klankkast” onder het viaduct. Wegen bij woonwijken worden vaak voorzien van stille asfaltdeklagen. Wanneer dan de (harde) voegovergangen hierbij worden gehandhaafd, wordt het relatieve pulsgeluid bij het overrijden nog sterker en vaak als onacceptabel ervaren. In de omgeving van de weg kunnen voegovergangen dus een grote mate van geluidshinder opleveren. 

De markt vraagt al langer om stille voegovergangen. Vaak wordt dan gekozen voor een bitumineuze (naadloze) voegovergang, die aanzienlijk minder tot geen pulsgeluid meer produceert. Echter, de levensduur van dit type voegovergang is beduidend korter dan die van de deklaag.

De oplossing: Brainjoint

De markt heeft dus behoefte aan een stille voegovergang, maar dan wel met een levensduur overeenkomstig met die van de deklaag. Het antwoord dat Heijmans op deze marktvraag geeft is de Brainjoint. Een zeer stille voegovergang die de bewegingen van de brug of het viaduct opneemt en verdeeld, waarbij de asfaltdeklaag over de voeg naadloos kan worden doorgezet. De naam Brainjoint staat voor: Buried Reinforced Asphalt Interlayer Noiseless Joint. Vrij vertaald: een verborgen, onzichtbare en onhoorbare voeg die werkt door middel van speciale tussenlagen in de asfaltconstructie.

3 opbouw brainjoint versie2.jpg

Opbouw Brainjoint: Het brugdek (1) rust op het landhoofd van de brug of het viaduct. Op het brugdek ligt een laag Dicht Asfaltbeton (2). Bij de voegovergang wordt een rekspreidende inlage (4) tussen deze laag en het Brugflex asfalt (3) aangebracht.

Constructie

Het belangrijkste kenmerk van de Brainjoint is dat de voeg is opgebouwd uit asfaltlagen. Deze asfaltlagen kunnen ook op het viaduct zelf worden toegepast. Het is dan ook geen onderbreking van de deklaag van de asfaltconstructie voor en achter de voeg. Daardoor kunnen ook geen harde randen ontstaan in het rijspoor wat juist tot pulsgeluid zou kunnen leiden. Er is in feite helemaal geen voeg. Ook is de tijd die nodig is voor de aanleg aanzienlijk korter dan bij andere typen voegovergangen. Een bijkomend voordeel is dat de Brainjoint zowel als voegconstructie zelf kan worden aangebracht, alsook als integraal onderdeel van een compleet nieuw asfaltpakket op en rondom het viaduct. Het kan op bestaande alsook nieuwe viaducten worden aangebracht, op integrale of traditionele kunstwerken met overspanningslengte tot circa 50 meter en voor de overgangsconstructie aan het einde van de stootplaten van integrale kunstwerken.

Brainjoint-fotoserie.jpg

Links: het aanbrengen van de Brainjoint. Rechts: de onzichtbare Brainjoint na aanbrengen asfaltlaag

Toepassing

Alleen het hoofdwegennetwerk telt al ruim 3000 bruggen en viaducten. Ook in het provinciale wegennetwerk komen veel kunstwerken voor. Een groot deel van deze kunstwerken is geschikt voor toepassing van de Brainjoint. Dit maakt dat er in potentie tienduizenden meters aan voegen met de Brainjoint kunnen worden uitgevoerd. In september 2014 is de Brainjoint voor het eerst grootschalig toegepast. Bij het asfaltonderhoud op de A27 tussen Gorinchem en Werkendam zijn van 56 voegovergangen met een totale lengte van 695 meter de bitumineuze voegen vervangen door de Brainjoint. Dit tracé is stiller en comfortabeler geworden en door toepassing van Brainjoint wordt voorkomen dat over enkele jaren er weer werkzaamheden aan de voegen nodig zijn.

Hier is de Brainjoint onder andere al toegepast:

  • A27 Palenweg (Werkendam) 56 voegen (2014)
  • A4 Kethelplein (2014)
  • N262 Roosendaal (tunnelbak en kunstwerk)
  • N302 Harderwijk (4 viaducten)
  • R4 Gent uitgevoerd als lang viaduct met vele voegen achter elkaar
  • A12 Arnhem > Waterberg – Velperbroek (2012)

De allereerste toepassing van de Brainjoint dateert uit 2009 in het kader van de prijsvraag ‘stille voegovergangen’ van Rijkswaterstaat. Op de A50 bij Nistelrode ligt een proefvak met stille voegen van 4 verschillende marktpartijen. De Brainjoint is hier na inspectie in 2014 nog steeds in tact.

HM Factsheet Brainjoint.pdf (1,6 MB)