In een continu streven naar hoge kwaliteit, efficiënter bouwen en minimalisatie van faalkosten richten we ook het bouwproces optimaal in. Centraal daarin staat eenduidige informatie voor alle betrokkenen. Zorgen dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces op een plaats wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd, continu beschikbaar is en op een manier is te interpreteren. Het beheer van de informatie vindt plaats in een 3D-model. En samen is dat een Bouw Informatie Model, kortweg BIM.

Eenduidige informatie

Complexe zaken vereenvoudigen is een van de moeilijkste dingen die er is. Om een bouwwerk solide en werkend te krijgen heb je onder andere ontwerpers, diverse installateurs, funderingsspecialisten, constructeurs, werkvoorbereiders en beheerders nodig. Zoveel specialisten, dat brengt complexiteit met zich mee. In een Bouw Informatie Model voor een project zien alle disciplines op hetzelfde moment op dezelfde manier waar hun werk dat van andere specialisten raakt en overlapt. De consequenties van het eigen vakgebied worden duidelijk voor het werk van de buurman op de bouwplaats. Constructeurs zien bijvoorbeeld wat hun afwegingen voor gevolgen hebben voor installateurs, die weer zien of hun systemen nog makkelijk te onderhouden zullen zijn na de afbouw.

BIM-illustratie-1600x1100.jpg

Illustratie: Esther Aarts

Winst vanaf het ontwerp

Door de procesmethode en communicatietechniek van BIM te gebruiken, worden fouten geminimaliseerd, onderdelen optimaal afgestemd en slimmer gepland. De winst van het toepassen van BIM uit zich in tijd en kosten, op de korte en lange termijn. Vanaf het ontwerp wordt effectiever en efficiënter gewerkt. Zo vonden we door de toepassing van BIM in het Nationaal Militair Museum de beste ophangpunten voor de vliegtuigen, waarmee expositie en constructie perfect op elkaar afgestemd worden. Bij de Wilhelminasluis in Zaandam kan door BIM de oude basculekelder worden gebruikt van de brug in plaats van weer een nieuwe te moeten bouwen. Uiteindelijk krijgt de klant een bouwwerk van hogere kwaliteit waarbij ook is nagedacht over efficiënt beheer en onderhoud.

De praktijk