Waarom zou een stad energie moeten kosten? Onze gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van onze energievraag. Die footprint moeten we om kunnen zetten naar een stad die energie oplevert, zo is onze overtuiging. De rol van de bouw als gebiedsregisseur is daarbinnen groot. Als sector kunnen wij energiereductie en verduurzaming creëren. Door bewoners en bedrijven van een decentraal energiesysteem te voorzien of alternatieve energiebronnen beschikbaar te maken. Heijmans noemt deze visie 'De Energieneutrale Stad'; een andere manier van denken en doen in de branche.

Energiek bindmiddel

In de Energieneutrale Stad zorgen overheden, bedrijven, instellingen en consumenten samen voor het produceren, delen en verantwoord (her)gebruiken van duurzame energie. De bedoeling hiervan is dat zij gezamenlijk minstens zoveel energie produceren als ze verbruiken. Duurzame energie is niet een beleidsmaatregel, technisch hoogstandje of verplicht nummer. Ze brengt mensen bij elkaar in de omgeving waarin ze samen leven: wonen, werken, ontspannen en zich verplaatsen.

De uitdagingen voor de stad van morgen gaan om leefbaarheid en sociale cohesie, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en betaalbaarheid. Heijmans brengt als integrale gebiedsontwikkelaar de kennis en ervaring voor deze elementen bij elkaar. Duurzame energie is de motor voor de samenleving van de toekomst.

Bij onszelf beginnen

Als eerste stap in de richting van een Energieneutrale Stad voert Heijmans nu al proeven uit in het gebied rond het hoofdkantoor in Rosmalen. Deze proeftuin is een van de voorbeeldprojecten van het Bossche Energie Convenant (BEC), waarin Bossche bedrijven en instellingen zich verbinden om samen te streven naar een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Heijmans doet daar ervaringen op met het bereiken van een neutrale energiebalans. Door kennis en kunde over processen en samenwerking binnen gebiedsontwikkeling te koppelen aan diepgaande technische kennis op het gebied van bouw en installatie, wordt ons integrale karakter ten volle benut.