Met het stijgen van de zeespiegel is het noodzakelijk geworden om de dijken langs de Nederlandse kust te verhogen, aan te passen en te versterken. Die noodzaak hoeft echter niet in strijd te zijn met het beschermen van de kwetsbare natuur in en om de zee. Algen, wieren en schelpdieren, zoals mosselen, groeien namelijk weelderig op een dijkbescherming van Elastocoast. Deze organismen vormen een belangrijke voedselbron voor kustvogels.

Duurzaam bekledingssysteem

Het beschermen van de kust gebeurt op dit moment onder meer door het aanbrengen van zand, waaronder de mosselen en andere kleine organismen op bestaande strandhoofden worden bedolven. Kustvogels verliezen hierdoor hun foerageergebied. Op andere plaatsen worden betonstenen aangebracht als dijkbescherming. Op de kale steen groeien geen organismen. Ze zijn esthetisch minder aantrekkelijk en hebben bovendien een functioneel nadeel: deze stenen remmen de golfoploop nauwelijks.

Elastocoast biedt meerdere voordelen ten opzichte van deze oplossingen. Zo is het materiaal poreus; het absorbeert de energie van inslaande golven, zodat de golfoploop over het talud wordt geremd. De open structuur biedt voldoende houvast voor de aangroei en ontwikkeling van algen, zeewieren en schelpdieren. Open steen asfalt, eveneens een traditioneel materiaal voor dijkbekleding, heeft soortgelijke eigenschappen. Elastocoast gaat echter minstens twee keer zo lang mee, met een verwachte levensduur van ten minste 50 jaar. Bovendien is een derde minder laagdikte nodig. Dat scheelt!

Elastocoast bestaat uit breuksteen die met polyurethaan wordt gebonden; een soort tweecomponenten superlijm die voor 50% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. Het materiaal is enkele jaren geleden door BASF ontwikkeld en kan nu dankzij de samenwerking tussen BASF en Heijmans op grote schaal worden geproduceerd en toegepast.

Elastocoast
Elastocoast
Elastocoast Duurzame dijkbescherming

Ecologische meerwaarde

In juni 2013 en april 2014 zijn bij Groote Keeten en respectievelijk Callantsoog in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bestaande strandhoofden langs de Noordzeekust bekleed met Elastocoast. Door de 'horizontale' toepassing in combinatie met de open structuur, blijkt deze overlaging een goede ondergrond te zijn voor de aangroei en ontwikkeling van diverse organismen zoals algen, zeewier, zeepokken en mosselen. Deze aangroei was al na enkele weken duidelijk zichtbaar en de ontwikkeling verloopt zeer positief. Hiermee is een nieuwe voedselbron gecreëerd voor de kustvogels, die direct na aanleg de strandhoofden al weer in bezit namen.