Welkom bij de Hand van Heijmans. De projecten die je hier vindt, zijn stuk voor stuk bijzonder. Door de manier van denken en (samen)werken. En altijd met bewezen resultaat. Waar de Hand van Heijmans beweegt, is verandering. Hij maakt Nederland leefbaarder en mooier. 


Duurzaam vooruitkijken

Kan een wegverbreding samengaan met natuurverbetering? Ja, bewijst Heijmans met de duurzame inbedding van elf kilometer verbrede snelweg op de Veluwe. Ecologische verbindingen over en onder de weg zorgen voor ontsnippering. Vleermuizen scheren door tunnels, boommarters kruisen de weg via speciale goten aan wegportalen. Heijmans gaat de weg zestien jaar beheren en onderhouden, met oog voor mens, plant en dier. Omgaan met kostbare ruimte is onze tweede natuur. 

A12 in vogelvlucht

Over 11 km is de weg verbreed van 2x2 naar 2x3 Nachtwerk beperkt overlast Volledige tunnels en brugdekken werden ingeschoven Waaronder een 70 m lange tunnel in één weekend De snelweg doorkruist de Veluwe Ecologische verbindingen zorgen voor ontsnippering Verbreding zorgt voor betere doorstroming en veiligheid Tunnels worden ook door vleermuizen gebruikt Heijmans verzorgt 16 jaar beheer en onderhoud