Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Uw klacht wordt door onze centrale klantenservice in behandeling genomen. Zij zien er op toe dat u binnen afzienbare tijd een reactie ontvangt op uw melding.

Uw klacht
Uw gegevens
Bijlagen (optioneel)

Heeft u foto's of andere bestanden die uw klacht verduidelijken? Dan kunt u deze bijvoegen. Als u meer dan 3 bestanden wilt uploaden, wilt u ze dan bundelen in een zipje? Het totaal van de bijlagen mag max. 10mb zijn