Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2 Prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien zij aantoonbaar maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven neemt om binnen de sector tot verdere reductie te komen.

Sinds maart 2011 is het beheer van de CO2 Prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO en kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen.

Bovenste trede, maximale korting

Op dit moment is Heijmans als een van de weinige Nederlandse bouwbedrijven in het bezit van een certificering op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. Niveau 5 geeft recht op de maximale 10% fictieve korting bij aanbestedingen van ProRail. Bij andere opdrachtgevers varieert deze korting tussen de 2,5% en 10%.

Niveau 5 betekent tevens dat wij leveranciers en onderaannemers stimuleren om hun bedrijfsactiviteiten CO2-bewust uit te voeren. Hiermee stimuleren wij de bewustwording in de gehele keten.

Voetafdruk

Onderdeel van certificering op het hoogste niveau is het ondernemen van branchebrede initiatieven met andere marktpartijen om CO2-reductie te stimuleren. Heijmans heeft branche-breed een online database voor CO2-footprint berekeningen ontwikkeld zodat alle partijen eenvoudig hun eigen CO2-footprint kunnen berekenen.

Downloads

2019

CO2 footprint Q1+2 2019 HNL.pdf (69,0 KB)

Daling CO2-uitstoot eerste helft 2019

2018

CO2 footprint geheel 2018.pdf (200,7 KB)

Aanpak eigen CO2-uitstoot werkt

CO2 footprint Q1+Q2 2018.pdf (200,7 KB)

Daling CO2-uitstoot eerste helft 2018

2017

CO2 footprint Infra 2017.pdf (127,0 KB)

CO2 footprint eerste helft 2017.pdf (120,7 KB)

Documentenoverzicht voor Website 2017.pdf (254,6 KB)

Daling CO2-uitstoot 2017

2016

Grafiek CO2 prestatieladder 2016.pdf (225,2 KB)

Stijging CO2-uitstoot in 2016

Stijging CO2-uitstoot eerste helft 2016

Algemeen

Reductie CO2 uitstoot bij asfalttransporten.pdf (1,1 MB)

Reductie CO2 uitstoot bij asfaltproductie greenwayLE.pdf (237,9 KB)

CO2 bewust certificaat K54887-13.pdf (120,1 KB)

EMP 2017-2020 def 1.1 publiek.pdf (824,3 KB)