‘Alles van waarde is weerloos.’ Mooi gezegd door de dichter Lucebert, maar wij zijn het niet met hem eens. Alles van waarde houden wij in stand. Forten, gemalen, gedenkmonumenten, villa’s, straten, sluizen, kademuren, stadsmuren en bruggen uit vroeger tijden die we als samenleving bewonderen houden wij in goede staat, geven ze een andere functie of brengen ze bij de tijd. Liefdevol ambachtelijk werk en grote nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van een bouwwerk vormen de basis van ons restauratiewerk.

Historische kennis en kunde

We duiken diep de geschiedenis van het bouwwerk in. Uit nieuwsgierigheid en om zo goed mogelijk te begrijpen wat er met het bouwwerk in de loop der tijden is gebeurd. Met kennis van de historie, materiaal en oude bouwtechnieken laten we het oorspronkelijke karakter van een bouwwerk zo veel als mogelijk opleven.

amsterdam damrak.jpg

Restauratie oude kademuur in het centrum van Amsterdam

Petten zijn vervangen door bouwhelmen, maar ouderwets vakmanschap staat nog steeds. Zo is in de loop van de eeuwen niet veel veranderd qua metselen. Mortel mag voor menigeen gewoon grijs lijken, voor ons is de uitdaging om de oorspronkelijke soort mortel zo goed als mogelijk na te maken en te gebruiken. Het zijn details die de historie tot leven wekken. Zo kunnen we historische waarde behouden voor de toekomst.

Oud & Nieuw

Monumenten een langer leven geven gebeurt ook door ze een andere functie te geven. De Hollandse Waterlinie heeft bij een cyberwar geen functie meer. Als museum is een fort echter heel geschikt. Door het monumentale karakter te herstellen en te voorzien van moderne voorzieningen is het een prima reden voor een leuk gezinsuitje. Zoals ook een oude vesting tot festivalterrein kan worden getransformeerd of een stadsmuur prominent onderdeel kan worden van een parkeergarage. Oud en nieuw gaan prima samen.

De praktijk

Restauratie
Restauratie
Restauratie De Burcht in Leiden

Routekaart Heijmans Restauratiewerken.pdf (2,5 MB)