Rijksmonumenten zijn prachtige iconen van de Nederlandse geschiedenis. De tand des tijds knaagt helaas onverstoorbaar aan deze unieke historische gebouwen. Bij gebrek aan deskundig onderhoud raken monumenten in verval en gaat de oorspronkelijke functie verloren – een nieuw en zinvol toekomstig gebruik is noodzakelijk. Door vakkundige restauratie en succesvolle herbestemming blijven zij gelukkig behouden voor toekomstige generaties.

Versie 3.jpg

De ziel van het monument

Bij de restauratie moeten cultuurhistorische waarden wel behouden blijven, vooral ook als deze bijzondere objecten worden uitgebouwd en gecombineerd met eigentijdse nieuwbouw. Daarom kiezen opdrachtgevers voor een bouwkundige restaurateur als Heijmans Restauratie. Tot in detail herstellen wij rijksmonumenten in hun oude glorie én maken tegelijkertijd een perfecte match met de huidige wensen en eisen.

Door onze betrokkenheid, passie en gevoel voor historie raken we de ziel van het monument. Streven naar een mooi resultaat vinden wij dan ook niet voldoende. We zijn pas tevreden als het gebouw dankzij ons nauwkeurig restauratiewerk weer volop gaat leven en in oude luister wordt hersteld.

amsterdam damrak.jpg

Restauratie oude kademuur in het centrum van Amsterdam

45 jaar bouwkundige ervaring

Als Erkend Restauratie Bouwbedrijf kijkt Heijmans Restauratie altijd met het oog van de meester. Wij combineren meer dan 45 jaar bouwkundige ervaring, vakmanschap, materiaalkennis en oude bouwtechnieken met vooronderzoek, advisering, ontwerp en engineering. Onze medewerkers verstaan hun vak en leveren hoge prestaties. Zowel bij het restaureren van mooi metselwerk en natuurstenen ornamenten als tijdens het historisch verantwoord vernieuwen van bijvoorbeeld vloer- en spantconstructies met perfect timmerwerk.

img_2105.jpg

Belgenmonument in Amersfoort

Eén aanspreekpunt

Elke dag weer nemen we de tijd om rijksmonumenten in hun oude glorie te herstellen. En genieten we van de mooie omgeving waarin ze staan. Waar nodig betrekken we andere Heijmans-disciplines bij een restauratieproject. Zo maken we niet alleen gebruik van hun specifieke kennis en kunde maar schakelen we extra capaciteit en mankracht in.

Hierdoor is Heijmans Restauratie voor opdrachtgevers zowel het aanspreekpunt als de deskundige uitvoerder voor een perfect restauratie- en herbestemmingsresultaat van monumentale gebouwen en waterbouwkundige werken.

IMG_5322.jpg

Restauratie oude polikliniek van het Groot Ziekengasthuis (GZG) in ’s-Hertogenbosch tot luxe zorgappartementen.

Gezamenlijk doel

Wij leveren met passie en gevoel een waardevolle bijdrage aan een optimaal herstel en behoud van monumenten. Hiervoor zoekt Heijmans Restauratie actief de samenwerking met architect en opdrachtgever. Door juist als bouwteampartners op te trekken, komen we tot ons gezamenlijk gewenste doel: een kwalitatief perfect gerestaureerd rijksmonument met een hervonden zielbinnen het beschikbare budget!

Projecten Heijmans Restauratie

Restauratie
Restauratie
Restauratie De Burcht in Leiden

Routekaart Heijmans Restauratie 2019.pdf (1,6 MB)