Ontwerp, bouw en onderhoud zijn steeds vaker onderdeel van hetzelfde infrastructurele project. Dat vereist intensief samenspel tussen verschillende expertises, afdelingen en projectteams. Integrale Projecten voert daarbij de regie. Het gaat dan zowel om tenders ofwel aanbestedingen en prijsvragen, als om complexe, grote infraprojecten in de uitvoeringsfase.

Integrale Projecten zorgt ervoor dat diverse disciplines in een integraal project beter samenwerken, de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft, een integrale voorbereiding en ‘in control’ aansturing.

Heijmans Integrale Projecten omvat de volgende afdelingen:

Tendermanagement

De afdeling Tendermanagement is verantwoordelijk voor de verwerving van de grote integrale werken. Het betreft werken vanaf zo’n €15-20 miljoen waarin zowel Civiel als Wegen een belangrijk aandeel hebben. Het betreft veelal complexe projecten waarbij we op zoek gaan naar onderscheidende en innovatieve oplossingen. Daarnaast zijn onze opdrachtgevers (zowel publiek als privaat) op zoek naar een partij die veel kennis en expertise in huis heeft. Ze willen ontzorgd worden. Binnen onze tenders zijn we op zoek naar totaal-oplossingen. De kracht van Heijmans zit hem in de integraliteit van oplossingen waarvoor de klant één aanspreek punt heeft.

Ontwerp en Advies

Zelf regie voeren op het ontwerp is cruciaal bij grote, complexe infraprojecten. Het ontwerp is namelijk een integraal onderdeel van het bouwproces en leidt tot slimme en innovatieve, maakbare oplossingen die het verschil maken. De systeemintegratie van diverse disciplines is hier onderscheidend. Er is immers ook steeds meer kennis nodig voor een succesvolle realisatie. Denk aan vergunningen, lifecycle engineering, verkeer, landschap & ecologie, water en duurzaamheid.

Wegbouwkunde

De afdeling Wegbouwkunde beheerst en borgt de productie- en verwerkingskwaliteit van asfaltconstructies. Dit stelt Heijmans in staat, koploper te zijn op het gebied van innovaties rondom asfalt. Wegbouwkunde heeft ook de kennis in huis om de juiste keuzes te maken in langdurige onderhouds- en prestatiecontracten.

Geodesie

De afdeling Geodesie bundelt de expertise op het gebied van inmeting, maatvoering en GIS binnen de Heijmans-onderdelen Wegen en Civiel. Heijmans is hierdoor in staat om de toenemende behoefte op het gebied van data en informatie door middel van GIS te ontsluiten. Ontwikkelingen in deze technologie gaan snel, denk aan de koppeling tussen 3D-modellen en maatvoering. Door de expertise op dit gebied samen te brengen binnen de afdeling Geodesie, is een ‘state of the art’ werkwijze beschikbaar voor alle projecten binnen Heijmans.

Projectsupport

Het managen van processen gedurende de fasen van engineering, realisatie, beheer en onderhoud is een kritische succesfactor binnen integrale projecten. Ook voor de opdrachtgevers van Heijmans is het goed managen van processen steeds belangrijker. Zij ontlenen hier in toenemende mate het vertrouwen aan dat hun vraag op een correcte en beheerste wijze wordt beantwoord. De afdeling Projectsupport van Heijmans Integrale Projecten bundelt de specialisten met expertise op diverse aspecten van procesmanagement. Zij staan in dienst van tenders en projecten in uitvoering. Deze bundeling van kennis maakt het mogelijk om de beheersing van processen afzonderlijk én in onderlinge samenhang steeds verder te ontwikkelen naar standaarden en bijbehorende hulpmiddelen.