De gevolgen van de klimaatverandering dringen door in de woningbouwsector. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en moet het corporatiebezit 30% energiezuiniger zijn dan in 2008. En in 2050 dienen alle woningen zelfs energieneutraal zijn. En dat is precies waar De Verduurzamers voor gaan.

Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, Trecodome en agNOVA architecten werken sinds 2012 samen onder de naam ‘De Verduurzamers’. Een multidisciplinair en ambitieus projectoverstijgende ketensamenwerking die zich inzet voor comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de huursector.

Oog op nu en de toekomst

We werken volgens de methodiek ‘Betaalbaar Wonen, Duurzaam Investeren’. Met deze werkwijze worden hoogwaardige energetische maatregelen op bestaande woningen toegepast, berekend volgens het passiefhuis-principe (PHPP). Dit vormt de basis voor aanvullende energetische maatregelen in de toekomst. Wanneer energieprijzen in de loop der jaren stijgen, duurzaamheidseisen vanuit de overheid verder worden aangescherpt en de noodzaak ontstaat om verder te verduurzamen, worden alleen aanvullende maatregelen getroffen. Alle eerder genomen maatregelen blijven gehandhaafd. Er zijn dus geen desinvesteringen.

5-stappen.png

De Verduurzamers werken met het 5-fasen-model. Hiermee wordt een helder beeld geschetst van de leefbaarheid in wijken en buurten, kunnen de juiste energiebesparende maatregelen worden bepaald en de juiste investeringen worden gedaan voor de toekomst.

Aandacht en communicatie

Voor elk project en ieder onderdeel in het proces, zitten vaste specialisten aan tafel met de opdrachtgever. Specialisten op het gebied van energiebesparing, onderhoud, bewonersparticipatie, architectuur en landschapsarchitectuur. Tegelijkertijd weten we dat een project pas kan slagen als er oprechte aandacht is voor de bewoners. Een renovatie is namelijk zonder meer een ingrijpend proces. Daarom wordt er bij de start van het proces overleg gevoerd met de opdrachtgever om eventuele sociale problematiek in beeld te brengen. Op deze manier kan er, zo nodig, maatwerk geleverd worden. Daarbij hebben we op elk project onze eigen bewonersbegeleiders bij wie de bewoners terecht kunnen.

Groot onderhoud
Groot onderhoud
Groot onderhoud 221 woningen Nijmegen