Het uitvoeren van grondwerk ligt aan de basis van veel te verwezenlijken projecten. Elk werk dat gerelateerd is aan grond, weg- & waterbouw of woningbouw start onder andere met de uitvoering van grondwerk. De bodem onder onze voeten herbergt meer dan grond alleen. Het op de juiste manier uitvoeren van grondwerk is een specialisme, dat Heijmans volledig beheerst.

Grondstromen

Bij bouwprojecten moet er vaak grond- en bouwstoffen worden afgevoerd, aangevoerd of worden herschikt. Deze activiteiten en grondstromen zijn onderhevig aan (regionale) wet- en regelgeving, zoals bodembeheersplannen, Besluit bodemkwaliteit en de Wet Bodembescherming. Met grondstromen bedoeld de afdeling grondstoffen een totale ontzorging vanaf het ontgraven, opslaan, vervoeren, storten of toepassen van grondstromen. Een ongestoorde uitvoering begint bij een goede voorbereiding en kennis over grondtoepassingen. De afdeling grondstoffen is de schakel tussen de meest duurzame en economische oplossing in combinatie met zorgvuldig bodembeheer.

Bodemspecialismen-grondstoffen-2.jpg

Wanneer uit de grondbalans blijkt dat er op uw project een behoefte of overschot is aan grond- en bouwstoffen, dan kan de afdeling grondstoffen hierin voorzien. De eerste stap is dan of de benodigde en / of vrijkomende grondstoffen kunnen worden betrokken uit of worden toegepast in één van de vele Heijmans projecten in de nabijheid of uit een project binnen ons netwerk.

Dit heeft, gezien het duurzaam hergebruik, circulariteit van grondstoffen en een mogelijk te realiseren besparing, altijd onze voorkeur. Afdeling grondstoffen adviseert en ondersteunt u graag bij het opstellen van grondstromenplannen en grondwerkzaamheden. De specialisten van Heijmans kunnen u van dienst zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het uitwerken vanbodemgegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat. Neem gerust contact op met onze specialisten voor een vrijblijvend advies.

Vlinderplas.jpg

Groeve Vlinderplas te Odiliapeel

Tevens hebben we een eigen locatie waar we verschillende soorten zand, grind, grond voor civieltechnische toepassingen veredelen.

Bekijk onze producten

Certificaat PFAS

Heijmans Bodemspecialismen adviseert en ondersteunt u graag over het opstellen van grondstromenplannen en grondwerkzaamheden. De specialisten van Heijmans kunnen u van dienst zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het berekenen van de grondbalans, het uitwerken van de gegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat. Neem gerust contact op met onze specialisten voor een vrijblijvend advies.