De eigentijdse binnenstad verwelkomt voetgangers en fietsers in een mooi vormgegeven omgeving en blijft bereikbaar voor de auto, zónder dat deze het straatbeeld verstoort. Zie hier het ideaal van menig gemeente en bewoner. En tegelijkertijd de opgave om de (al dan niet bezoekende) automobilist niet de stad uit te jagen. De oplossing bevindt zich in een combinatie van het belonen van gewenst gedrag, goede vormgeving van de leefomgeving en slimme infrastructuur.

Acht miljoen auto's

De leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen worstelt met de beschikbare ruimte. Uitnodigende infrastructuur voor voetgangers en fietsers is een relatief eenvoudige ingreep in het managen van de verkeersstromen in een centrum en het realiseren van een prettige omgeving. Dynamische bewegwijzering en contact tussen infrastructuur en auto leidt automobilisten snel naar de vrije parkeerplek. Park & Ride-hubs verkorten de frustrerende zoektocht naar een parkeerplaats en zetten je voor de deur van je favoriete winkel of het museum af. Meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen van een appartementencomplex en kantoor te combineren, benut de beperkte ruimte optimaal.

De kunst is niet te zoeken naar oplossingen voor de auto, fiets of voetganger, maar naar de mobiliteitsvraag van de burger en het antwoord daarop zo te ontwerpen dat efficiëntie en schoonheid worden omarmd.

Mobiliteit voor morgen

De volgende stap in een aantrekkelijker leefomgeving dient zich vandaag al aan. Elektrische auto’s, bussen en fietsen vereisen een andere infrastructuur. Het patroon van ‘tanken’ overlapt met rijden (inductieladen) en parkeren. Zelfsturende auto’s kunnen niet bestaan zonder informatie vanuit hun omgeving. De mobiliteit van morgen wordt bestuurd door data.