Weg met historie

In de jaren ‘50 lagen de eerste plannen al klaar voor de realisatie van de aanleg van de A4. Na veel bezwaren over de aantasting van het gebied werden de werkzaamheden stopgezet. Nu, bijna 60 jaar later, is de 7 kilometer lange ‘vergeten’ snelweg alsnog gerealiseerd door bouwcombinatie A4All (Heijmans, VolkerWessels & Boskalis). Hierdoor is de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag sterk verbeterd.

 • Delft - Schiedam
 • 2012-2015
 • 300 miljoen
 • Rijkswaterstaat

Vijf keer bijzonder

 1. Niet horen, zien en ruiken

  Niet horen, zien en ruiken

  Beperkte geluidsoverlast en een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving zijn de eisen die werden gesteld aan het project. Oplossing? Het volgende tracé: vanaf Delft ligt de weg 2,6 km half verdiept, daarna 1,4 km weg volledig verdiept. Ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen ligt een landtunnel van 2 km die aansluit op het Kethelplein.

 2. Landtunnel

  Landtunnel

  Op de landtunnel komt een sportpark met bomen en fietspaden en de tunnelmonden worden voorzien van geluidsabsorberende bekleding. In noodsituaties worden weggebruikers door verlichting en geluid naar vluchtroutes in het ‘middentunnelkanaal’ geleid.

  Tags

 3. Hulpbruggen & weekendwerk

  Verschillende constructies zijn bedacht om overlast voor omwonenden en weggebruikers te minimaliseren. Zo is een onderdoorgang in het weekend ingeschoven en zijn er acht hulpbruggen geplaatst waar het werkverkeer gebruik van maakt om het huidige wegennet niet te verstoren.

  Tags

 4. Grootste eco-aquaduct

  Grootste eco-aquaduct

  Om de ecologische structuur over de snelweg door te zetten is een eco-aquaduct aangelegd. Met 100 meter breed is dit het grootste aquaduct in Nederland. Naast diverse diersoorten vinden voetgangers en kanoërs hun weg over het eco-aquaduct via de wandel- en kanoverbinding.

  Tags

 5. Polderconstructie

  Voor de aanleg van de verdiepte en half verdiepte ligging is de polderconstructie toegepast. In de grond gegraven cement bentonietwanden vormen samen met natuurlijke waterremmende lagen een bak. Deze ‘polder in polder’ constructie maakt het permanent verlagen van grondwaterpeil mogelijk en het aanbrengen van een vloer overbodig.

  Tags

A4 In beeld

A4 Delft-Schiedam
A4 Delft-Schiedam
A4 Delft-Schiedam De bouw in beeld