Wegen, tunnels, voetpaden en parkeerterreinen. Dagelijks maken we er gebruik van, zonder er bij stil te staan. Hoewel we ieder jaar meer kilometers afleggen, vlakt de totale mobiliteitsgroei af. Er lijkt een grens te zitten aan onze behoefte aan mobiliteit, vooral als het op autogebruik aankomt. Het gaat niet zozeer meer over het bezit van een vervoersmiddel, maar om het gebruik er van.

Het autobezit onder jongere generaties neemt af, in de binnenstad is de auto niet meer de beste en de snelste manier om ergens te komen. Het gaat dus niet langer om méér, maar vooral om beter en slimmer. Om verschillende vormen van mobiliteit goed op elkaar aan te laten sluiten zijn betrouwbaar dataverkeer en actuele informatie nodig. Smart Mobility heeft de toekomst, en die toekomst begint vandaag. Een optimale mobiliteit vraagt volgens ons niet alleen om slimme auto’s, maar ook om een betere infrastructuur.

Multimodaal

Zelfs de slimste auto lost de files niet op. De sleutel tot een optimale doorstroming, veiligheid en comfort ligt daarom in een goed afgestemd huwelijk tussen infrastructuur, vervoersmiddelen en gebruikers. Waarbij ze het beste in elkaar naar boven halen. Mobiliteit wordt daarbij steeds meer multimodaal waarbij verschillende soorten vervoer zoals auto, fiets en openbaar vervoer naadloos op elkaar en de behoefte van gebruikers aansluiten.

Met onze expertise op het gebied van systeemintegratie en technologie helpen we opdrachtgevers die het antwoord op hun vraagstukken willen zoeken in slimme mobiliteit. We nemen de zorg en verantwoordelijkheid voor een duurzame infrastructuur over en werken als een regisseur met partners om tot een totaaloplossing te komen.

Samenwerking met Van den Berg

We leggen sterk de nadruk op onze samenwerking met Van den Berg, gespecialiseerd in leidingbouw en technische infrastructuur. Op termijn moeten beide firma’s heel nauw met elkaar verweven worden. Eigenlijk komt het hierop neer: als de weg van de toekomst multidisciplinair wordt, dan moet je ervoor zorgen dat je mensen dat ook worden.