In onze oude centrumsteden staan tientallen gebouwen te verkommeren omdat hun oude functies vandaag niet meer nodig zijn of omdat ze niet meer geschikt zijn voor de moderne invulling van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan kloosters en begijnhoven, oude ziekenhuizen, gevangenissen, fabrieken, ja zelfs kerkgebouwen. Vaak architecturaal zeer waardevolle gebouwen, die mede het gezicht van de stad bepalen.

Deze bouwwerken een nuttige en toekomstgerichte functie geven én recht te doen aan hun historisch belang is een grote uitdaging: niet alleen voor planners en ontwerpers maar ook voor de uitvoerders. Respect voor en kennis van oude bouwtechnieken in combinatie met de modernste technische vereisten zijn de grote vereisten. Heijmans Bouw beheerst deze expertise en is een betrouwbare partner voor de realisatie van deze trajecten.