Civiel

Civiel

Heijmans Beton- en Waterbouw (HBW) en Heijmans Infra Techniek (HIT) richten zich op het civiele deel van de infrastructuur: de locatiegebonden en ondergrondse infrastructuur, bijvoorbeeld aanleg van kunstwerken en kabels & leidingen in Nederland.

Heijmans Beton- en Waterbouw legt zich toe op de civieltechnische betonbouw inclusief bekistingen en span- en verplaatsingstechnieken, en op waterbouwkundige restauraties. De kernactiviteiten zijn gericht op ontwerp, (ver)bouw, onderhoud en renovatie van bruggen en viaducten, tunnels en onderdoorgangen, sluizen, stuwen en kademuren, (ondergrondse) parkeergarages en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hierbij staat de wens van de klant altijd centraal.

Ook Heijmans Infra Techniek creëert voor in- en externe klanten graag heldere oplossingen voor zorgvuldig en effectief gebruik van de bodem, energie en water. Belangrijke pijlers van de infrastructuur in onze omgeving waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. Gericht op ondergrondse infrastructuur, zorgt Heijmans Infra Techniek voor heldere toekomstgerichte oplossingen, ontworpen en uitgevoerd door specialisten. De focus ligt daarbij op het functiegeschikt maken van de bodem, van water, en op transport en distributie van energie, vloeistoffen, gassen en data. Tot de opdrachtgevers van Heijmans Infra Techniek behoren overheden, consultants, industrie, energiebedrijven, waterschappen en waterleidingbedrijven, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en collega-aannemers.