Projecten
< Terug naar projectoverzicht

Aanpassen sluizen Belfeld & Sambeek

Locatie:
Belfeld & Sambeek (Limburg)
< vorige
volgende >
Algemene informatie

Heijmans kreeg de opdracht doordat het de beste Design en Construct-aanbieding wist te maken, waarbij de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het ontwerp en uitvoering een belangrijke rol spelen. Daarnaast hecht Rijkswaterstaat grote waarde aan een beheerst proces, in het bijzonder op gebied van vergunningenmanagement en risicomanagement. Bij dat laatste heeft Breijn een belangrijke rol gespeeld. 

De werkzaamheden aan de  sluiscomplexen te Belfeld en Sambeek zijn onderverdeeld in het ombouwen van de Oostsluizen en de revisie van de West- en Middensluizen. De voorbereidende werkzaamheden starten direct. De uitvoering buiten start in november 2011 met het vernieuwen van de bewegingswerken inclusief deuren van de West- en Middensluizen. Het meeste werk wordt verricht aan de verbreding en verdieping van de Oostsluizen. Hier gaat het om multidisciplinair werk waarin de disciplines betonbouw, waterbouw, staalbouw, werktuigbouw en installatietechniek samenkomen. Ook hier worden de bewegingswerken inclusief deuren vernieuwd.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer:
Heijmans Civiel
Betrokken partijen:
Hakkers – constructie in waterbouw , Hillebrand – staalbouw, Alewijnse – elektrotechniek, Ap van den berg – Hydrauliek.
Combinatiepartners:
Breijn, Witteveen+Bos
Programma (incl. uitvoerings-werkzaamheden):
Het project Aanpassen Sluizen Belfeld & Sambeek maakt onderdeel uit van het deelproject Maasroute. Het doel van project Maasroute is om de Maas en bijbehorende kanalen en vaarwegen tussen Maastricht en Weurt bevaarbaar te maken voor scheepvaartklasse Vb.
Locatie kenmerken:
Maaswerken
Cijfers / techniek:
2 sluiscomplexen
6 sluizen
24 deuren
24 bewegingswerken
Periode realisatie en exploitatie:
aangenomen: feb 2011, Start uitvoering oostsluizen: juni 2012, Oplevering: nov 2013
Datum oplevering:
November 2013
Aanneemsom:
€48.000.000